Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 februari 2010

D66: College vult bezuinigingsopdracht minimaal in

Burgemeester en wethouders overhandigden deze week de gemeenteraad een pakket met bezuinigingsmogelijkheden voor de komende jaren. Woensdag 24 februari vindt het debat hierover plaats. D66 zal tijdens dit debat pleiten voor een realistischer plan waar meer urgentie uit blijkt. Het plan dat er nu ligt is volgens D66 niet meer dan een eerste aanzet. De nu voorgestelde bezuinigingen zijn amper voldoende om de waarschijnlijke korting van de Rijksbezuinigingen op te vangen.

D66 lijsttrekker Hans de Vries: “De voorstellen die er nu liggen zijn niet meer dan een eerste aanzet en dat vind ik teleurstellend. Zwolle loopt veel financiële risico’s en die moeten we snel onder controle krijgen. Het huidige college had daar meer verantwoordelijkheid moeten nemen”. Tijdens het debat op 24 februari over de bezuinigingen zal D66 met eigen voorstellen komen, om echte keuzes in de nieuwe raadsperiode mogelijk te maken.

Positief aan voorstel van het college van B&W is dat voor het eerst scenario’s worden geschetst die aangeven dat de gemeente de komende jaren miljoenen moet bezuinigen. De voorstellen voor bezuinigingen sluiten onvoldoende aan op de scenario’s. Op de risico’s in de gronduitgifte, een belangrijke bron van inkomsten, wordt helemaal niet ingegaan.

Een beleidsbezuiniging van zeven procent, zoals in het rapport wordt voorgesteld op het vrij beïnvloedbare deel van de begroting klinkt fors, maar is ontoereikend. Zeker omdat het slechts 2,5 procent betreft van de totale beleidsuitgaven.

Het terugbrengen van de kosten op de bedrijfsvoering van de gemeente, zoals voorgesteld, vormen een eerste aanzet. Maar eigenlijk zijn dit volgens D66 maatregelen die sowieso getroffen moeten worden. Tijden van crisis vragen echte keuzes over hoe de gemeente functioneert. Het ambtelijk apparaat moet hiervoor een nieuwe uitnodiging krijgen, met de aanmoediging om meer te vernieuwen en oude denkpatronen los te laten.