Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 februari 2010

D66 wil bibliotheek ook op zondag open

Onze bibliotheek moet voortaan ook op zondag geopend zijn. In 80 procent van de 80 grootste gemeenten in Nederland is de bibliotheek momenteel op zondag gesloten. Dat geldt ook voor Zwolle. D66 lijsttrekker Hans de Vries “De overheid moet de toegang tot kennis zo laagdrempelig mogelijk maken. Juist op zondag hebben mensen de tijd om te lezen, boeken te lenen en in te leveren. Er is geen enkele reden waarom mensen op zondag voor een dichte deur zouden moeten staan.”

Voorleesactie

Momenteel is het belangrijkste verzoek aan bibliotheken of ze vaker open kunnen zijn. Lezen stimuleert de jeugd zelf over zaken na te denken, en hier een onafhankelijke mening over te vormen. Bovendien is het een bijzonder gezonde manier van ontspanning.”

Taalachterstand in Nederland

Bij vijftien procent van de Nederlandse scholieren, is de taalontwikkeling onder de maat. D66 denkt dat de verruiming van de openingstijden van bibliotheken dit kan veranderen. Hans de Vries: “De beste manier om taal te ontwikkelen is door er veel mee om te gaan. Lezen draagt bij aan het taalgevoel van jongeren, en hier hebben ze hun hele leven profijt van. De één leest graag over geschiedenis, de andere liever een roman. In de bibliotheek kan iedereen iets vinden dat bij hem past.”

Meer dan lezen

Bibliotheken zelf zien hun rol de laatste jaren sterk toenemen. Als centrum van cultuur, als centrum ter bevordering leesvaardigheid en als ontmoetingsplaats. Ook is de bibliotheek de plaats waar iedereen toegang heeft tot het internet, en ouderen ondersteund kunnen worden bij het gebruik van de nieuwe digitale mogelijkheden.

Niet bezuinigen op de bibliotheek

In 2010 wordt op veertig procent van de bibliotheken gekort door de gemeenten. Hans de Vries: “Onderwijs en het opdoen van kennis is zo belangrijk dat hierop niet bezuinigd mag worden. We zijn bereid hier extra in te investeren en op andere zaken te bezuinigen”