Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 maart 2010

D66 hoort graag liberaal geluid in nieuw college

Maandag 8 maart heeft D66 een gesprek gehad met Co Verdaas,de PvdA informateur in Zwolle. Tijdens dat gesprek hebben Hans de Vries en Jan Brink het volgende advies gegeven:D66 is in Zwolle flink gestegen van een naar drie zetels. Een mooie overwinning, maar we realiseren ons dat drie zetels niet genoeg is om collegedeelname af te dwingen. We wachten wat dat betreft af. Wat D66 wel wil is dat er een college komt dat de politieke verhoudingen in de stad
zoveel mogelijk weergeeft en waar het liberale geluid goed naar voren komt. Het is immers het liberale geluid dat door de kiezers is beloond. Verder heeft D66 aangedrongen op een college met een grote hervormingsagenda. Hervormingen door een kerntakendiscussie van de gemeente, samenwerking met andere overheden en minder verkokering tussen de beleidsvelden. In de
bezuinigingen die eraan komen zal de gemeente bovendien financieel gezond moeten blijven en vergt politieke moed bij het maken van keuzes. We wachten verder af wat de informateur zal adviseren en welke vervolgstappen zullen volgen.