Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 26 mei 2010

Antwoord op vragen 'niet voor niks naar de stembus'

Vervelend, als u bij de stembus komt om uw stem uit te brengen en het kan niet omdat uw legitimatiebewijs is verlopen. D66 vindt dat dit voorkomen kan worden, en stelde na de gemeenteraadsverkiezingen vragen aan het college. Deze week is het antwoord ontvangen, en de gemeente Zwolle blijkt het heel netjes te doen.

 

De gemeente schrijft ruimschoots voorafgaand aan de gemeenteraadverkiezing alle Zwolse kiezers aan, die niet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Op deze manier wijst de gemeente hen erop dat zij niet kunnen stemmen zonder geldig legitimatiebewijs. In deze brief werd tevens verzocht een geldig ID-document tijdig aan te vragen voor 3 maart 2010. Tevens zijn naar

alle verzorgingstehuizen brieven verstuurd om de bewoners te attenderen op de legitimatieplicht.