Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 juni 2010

Programma van eisen Rodetorenbrug leidt niet tot voldoende zorgvuldigheid

Maandagavond 7 juni vindt er een meningsvormende ronde plaats in de gemeenteraad over de Rodetorenbrug en het, naar aanleiding van een motie van de CU, aangescherpte programma van eisen. D66 is en blijft een verklaard tegenstander van de Rodetorenbrug en is van mening dat de aanpassingen in het programma van eisen niet tot voldoende zorgvuldigheid leiden.

D66 betreurt de aantasting van het historisch stadsgezicht en wij zijn er van overtuigd dat komende generaties de brug als voorbeeld van slecht beheer van cultureel erfgoed zullen zien.

In het programma van eisen is niet duidelijk hoe in het ontwerp het weren van langzaam gemotoriseerd verkeer wordt meegenomen of hiervoor aanwijzingen worden gegeven. Daarnaast komt een zorgvuldige ruimtelijke vormgeving met het verhogen van de brug onder druk te staan wanneer het gaat om inpassing binnen de historische context van de plek. Immers de brug wordt nog opvallender.

Ook is de fractie niet overtuigd van een “zorgvuldige uitwerking in overleg met de klankbordgroep” . De toelichting van het college bij het programma suggereert dat de klankbordgroep alleen zorgen heeft geuit over overlast van licht en geluid. Blijft het daarbij, vraagt D66 zich af?