Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 juni 2010

Podium Odeon / De Spiegel bereikbaar voor amateurgezelschappen

De motie ‘kosten zaalgebruik Odeon-De Spiegel voor (semi) amateurs’ heeft als doel om amateurs die zich bezighouden met kunst en cultuur een podium te bieden in onze binnenstad. Of nog specifieker, die gezelschapen die onvoldoende financiële middelen hebben. De nieuwe verordening die 7 juni 2010 in de raad besproken is draagt daar volgens D66 aan bij. Voorlichting over het werven van fondsen en het vinden van andere manieren van financiering is overigens iets waar ook Kunst&Zo een belangrijke rol in zou moeten spelen.

Twee punten uit de verordening worden naar aanleiding van het betoog van D66 onderzocht of aangepast. Ten eerste de term 'kale' zaalhuur. Wanneer een zaal gehuurd wordt is het altijd nodig om daar bijvoorbeeld een technicus bij te hebben. Deze zit vaak in de door Odeon / De Spiegel aangegeven tarieven en het is daardoor onhandig om het te splitsen. De term ‘kale’ mag wat D66 betreft vervallen; het gaat om de totale kosten die samenhangen met de huur.

En ten tweede moet de overheid zich niet bemoeien met de inhoud van kunst. Een kunstenaar vrij om een stuk op te voeren dat over godsdienst of politiek gaat. De eis in de regeling dat “de activiteit niet politiek of godsdienstig van aard is” wordt vervangen door de eis dat “de activiteit geen politiek of godsdienstig doel dient”.

Gezelschappen die overigens zelf genoeg financiële middelen hebben, kunnen ook gebruik maken van de regeling in zijn huidige vorm. Hopelijk zijn zij sjiek genoeg om dit niet te doen.