Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 7 november 2011

Meerwaarde creeëren met afval

Onze fractie dient tijdens de besluitvorming over de begroting 2012 op vrijdag 11 november een plan in om het rendement dat ontstaat door het scheiden van afval, zichtbaar te maken voor de afvalscheiders (de Zwollenaren). Wij dienen daarvoor een motie in.

Aanleiding voor de motie is dat het ingezamelde gescheiden afval per hoofd van de bevolking in Zwolle in 2010 is gedaald, en dat het tarief voor de afvalstoffenheffing in Zwolle de laatste jaren is gestegen. Mensen ervaren momenteel dus geen positieve prikkel als zij afval scheiden, of liever gezegd, zij worden daarvoor niet direct en zichtbaar beloond. En dat terwijl het scheiden van afval geld opleverd en beter is voor ons milieu.

Zoals gezegd hebben afvalstromen van goede kwaliteit waarde en deze is de afgelopen tijd alleen maar groter geworden.  Een financiĆ«le prikkel kan een extra motivatie geven om afval te scheiden en zo dus meer waarde te creeĆ«ren.

Onze fractie verzoekt het college daarom in het grondstoffenplan voorstellen uit te werken waarbij succesvol gescheiden afvalinzameling herkenbaar rendement oplevert voor inwoners van Zwolle.