Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 september 2013

Bouwen in de spoorzone is bouwen voor de toekomst

Maandag 15 september vond een meningsvormende ronde plaats in de gemeenteraad over de Spoorzone. De gemeenteraad moet binnenkort beslissen of zij meer dan 100 miljoen euro wil investeren in dit gebied. De Spoorzone is van groot belang voor onze stad en D66 vindt het deze investering zeker waard. Kwaliteit en duurzaamheid (bouwen voor de lange termijn, voor toekomstige generaties) staat voor ons voorop. Belangrijke keuze die de raad moet maken is die tussen 25 miljoen duurdere tunnel of de brug. Jan Brink voerde namens onze fractie het woord. Zoals veel fracties gaf hij aan dat de raad geen keuze heeft tussen brug of tunnel gezien de meerkosten van een tunnel. De wethouder (Piek, PvdA) heeft geen volwaardig alternatief voorgelegd aan de raad. Wederom een teleurstelling in het leiderschap in dit grote project. 

Ook inhoudelijk hebben we een aantal punten benoemd.

Eerder vroegen we bij de bespreking in april 2013 aandacht voor:
De ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte
De aansluiting met de omgeving, zowel stad, als IJsselzone.
De financiële beheersing en dekking
De busverbinding (een tunnel had onze voorkeur)

Inmiddels liggen er nu verder uitgewerkte voorstellen waar Jan Brink het volgende over zei:

Shared Space

Positief in de voorstellen die nu voorliggen vinden wij het verkeersconcept. Dat is een shared space concept  wat wil zeggen dat er geen verkeersborden zijn, maar dat mensen zelf de ruimte moeten delen en dus zelf verantwoordelijkheid nemen. 

Passarel
De pleidooien voor meer fietsverbindingen zijn overduidelijk. Als een passarel (een brug over het spoor van noord naar zuid die 7,5 miljoen kost) alleen voor voetgangers is, dan is die voor D66 niet nodig. Wij vinden dat de spoortunnel zelf dan voldoende is.

Een tunnel of een brug
In april, toen de kosten nog niet bekend waren, kozen wij net als de rest van de raad voor een tunnel. Nu blijkt dat een tunnel 25 miljoen meer kost dan een tunnel, vinden wij dat er geen volwaardige keuze voorligt. Een tunnel was duur, maar was realiseerbaar volgens de wethouder. GroenLinks liet maandagavond zien dat er wel degelijk andere keuzes gemaakt hadden kunnen worden.

Ook vragen wij ons af hoe het precies zit met het geluid. De GGD schrijft dat niet is uitgegaan van de cumulatie van bronnen voor geluid en luchtkwaliteit. Zij spreekt haar verwondering uit dat het railverkeer niet is meegenomen in de cumulatieve effecten. Verbazingwekkend is dat het cumulerende effect van de Westerlaan wel is gepresenteerd, maar dat van de treinen niet. Het gaat hier om een spoorzone! D66 wil dat het college de ruimtelijke inpassing van een brug inclusief alle extra maatregelen voor lucht- en geluid in beeld brengt. Ook willen we weten wat dit financieel betekent, want nu lijkt het er op dat niet alle kosten zijn meegenomen. 

Gebiedsinrichting onlogisch

In 2012 is door gebrek aan vooruit kijken en visie besloten de spoortunnel uiteindelijk korter te maken dan oorspronkelijk ontworpen. Dit heeft als effect dat er grond over is aan het einde van de tunnel. Hier heeft de gemeente nu een groen plein bedacht. Op zich een mooi idee, als er niet al een plein (Lübeckplein) zou liggen en er ook nog een gebouw (NS  / ProRail) dwars op staat. Het is een onlogische gebiedsinrichting en de referentiebeelden zijn niet hoopgevend. D66 vindt dat hier alternatieven voor bedacht moeten worden.

Overkapping stationshallen
Onze fractie is van mening dat bij een historische stad een historische kappen horen. Dat betekent dus niet de platte kappen zoals in zoveel niet historische steden gebouwd worden (Almere), maar halfronde kappen.  Deze sluiten aan bij de culturele waarden van de stad en geven het station de uitstraling die wij passend vinden. 

Maandag 30 september neemt de gemeenteraad een besluit. Verschillende moties en amendementen worden ingediend. 

Op de website van de gemeente vindt u alle documenten.