Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 mei 2014

Trots op coalitieakkoord vol ondernemerschap en initiatief voor elkaar

Vrijdag 16 mei presenteerde CU, VVD, PvdA en D66 het coalitieakkoord 2014-2018 voor Zwolle. Het is een akkoord waar wij erg blij mee zijn, want het zit vol ruimte voor initiatief uit de stad en dialoog met de stad. Onze beoogd wethouder Jan Brink laat weten dat dit college “laat zien dat zij, ondanks de financiële uitdagingen waar we als stad voor staan, vol ambitie en lef zit.” Vernieuwing, initiatief en duurzaamheid zijn kernbegrippen in het akkoord dat uitgaat van de kracht van Zwolle. Creativiteit en een levendige binnenstad dragen bij aan de aantrekkelijkheid van Zwolle en ook daar zet het nieuwe college stevig op in.

De portefeuilles die D66 gaat doen zijn onder andere onderwijs, financiën, cultuur en het programma Initiatiefrijk Zwolle en dienstbare Overheid. De laatste is een nieuw programma dat als doel heeft om aan de ene kant creativiteit en initiatief ruimte te geven en aan de andere kant er voor te zorgen dat ook de gemeentelijke organisatie zich daarop verder aanpast. “Wij zien dat programma sterk in samenhang met andere onderwerpen zoals de kanteling die we doormaken in het sociale domein en bijvoorbeeld cultuur.” “Alles hangt met elkaar samen en kan elkaar versterken, dat is de uitdaging voor dit college,” aldus Sonja Paauw, nieuwe fractievoorzitter van D66 Zwolle. Zij voerde samen met Jan Brink de collegeonderhandelingen.

Niet alleen meer ruimte voor ideeën uit de stad, maar ook de aandacht voor cultuur en architectuur, het besef dat natuur belangrijk is en dat we niet alleen nu leven, maar ook voor de toekomst. Dat duurzaamheid en kwaliteit daarom prioriteit krijgen, dat is iets waar alle partijen het zeer met elkaar eens zijn. Binnen het sociaal domein is overeenstemming over hoe keuzevrijheid, innovatie en maatwerk zoveel mogelijk ruimte krijgen. Altijd gaat het nieuwe college daarbij uit van de mensen om wie het gaat, zij krijgen kansen om mee te doen, kans op werk en op onderwijs. Tolerantie en gelijkwaardigheid vormen daarin een stevig principe. Sonja Paauw hoopt dat iedereen, inwoners, ondernemers en gemeente, de slogan “Zwolle is van jou!” de komende jaren oppakt en met veel energie en enthousiasme aan de slag gaat.