Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 juni 2015

Schoolzuster draagt bij aan ontwikkeling kind

Met de komst van Passend Onderwijs en de verantwoordelijkheid van de gemeente voor zorg en ondersteuning, grijpen effecten van verschillende betrokken partijen, zoals scholen en sociale wijkteams of wijkverpleegkundigen, steeds beter op elkaar in. Er zijn medische handelingen die wel op school moeten gebeuren, maar die een leerkracht zelf vaak niet kan doen. Voor ons reden om het college middels een motie te vragen of er nog meer synergie bereikt kan worden met de inzet van een “schoolzuster” die zowel in de wijk als op school werkt.

“Natuurlijk moet het voor ieder kind vanzelfsprekend zijn om zorgeloos naar school te gaan, ook voor kinderen die bepaalde medische zorg nodig hebben zoals bijvoorbeeld diabetes,” aldus Henk Schippers. “Een schoolzuster kan bijdragen aan goede onderwijsresultaten door benodigde medische zorg te geven en tegelijkertijd versterkt zij de verbinding van de school met de wijk.”
Een goede verbinding van scholen met de wijk en met het wijkteam draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving voor kinderen. En in voorkomende gevallen draagt ook medische zorg op school daar aan bij. De motie vraagt het college daarom om samen met scholen en de zorgverzekeraar te kijken naar de mogelijkheid om een beroep te doen op de expertise van de wijkverpleegkundige, om medische handelingen/zorg aan kinderen op scholen op een verantwoorde manier in te richten.

Lees hier de motie >