Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 11 september 2016

OV poortjes zorgen voor onveilige situatie

De opstoppingen en daardoor onveilige situatie die ontstaat door de OV poortjes op station Zwolle, blijven de fractie bezighouden. D66 is altijd tegen de komst van poortjes geweest, ze beperken de vrijheid om van noord naar zuid te gaan en andersom. Ook dragen ze niet bij aan een levendig stationsgebied. Het argument van de NS, namelijk veiligheid, lijkt nu zelfs in het geding door de grote opstoppingen die de poortjes veroorzaken. Reden voor Claudia van Bruggen om vragen te stellen aan het college.

“Sinds de ingebruikname van de poortjes door NS en Arriva op 20 juni 2016 moeten we constateren dat een aantal zaken niet goed lijkt te gaan. Tijdens spitsuren staan grote groepen mensen te wachten voor de poortjes en de inzet van de poortjes als zogenaamde crowdcontrol is al eerder ter discussie gesteld in deze raad. Onze fractie maakt zich inmiddels zorgen over deze situatie die onoverzichtelijk, ongewenst en onvoorspelbaar is,” aldus Claudia.

De vragen >