Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 oktober 2016

Initiatiefrijke creatieve stad. D66 krijgt het voor elkaar!

In ons verkiezingsprogramma beloofden we de creatieve kracht uit de stad meer ruimte te geven en zichtbaar te maken voor inwoners en bezoekers. Door initiatieven te stimuleren, door belemmeringen weg te nemen en door samen te werken aan mooie plannen. Niet alleen met mensen die het zelf wel kunnen, maar ook op plekken waar initiatieven niet vanzelf ontstaan. Dat is gelukt!

  • Stadsontwikkelfonds voor kleine en grote initiatieven
  • Minder regels en meer ruimte in regelingen voor kunstenaars
  • Ruimte voor experimentele kunst
  • Precario afgeschaft voor kunst in de publieke ruimte
  • Samen werken aan de kwaliteit van onze leefomgeving (o.a. door middel van placemaking)

Initiatiefrijke creatieve stad. D66 krijgt het voor elkaar!