Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 januari 2017

Kansen voor iedereen in Zwolle

Autonomie, eigen regie en keuzevrijheid is de basis van ons geluk. Wij willen mensen die hulp nodig hebben daarom op maat ondersteunen, doen wat nodig is. We gaan daarbij uit van hun eigen kracht, zonder te vergeten dat mensen het soms niet op eigen kracht kunnen. We willen iedereen gelijke kansen geven. Door onderwijs, hulp en een fijne leefomgeving.

  • Meer geld om laaggeletterdheid tegen te gaan
  • Preventieplan kindermishandeling
  • Ouders en kinderen betrekken bij beleid en sturing passend onderwijs
  • Hulp op maat, doen wat nodig is
  • Een eigentijdse onderwijs agenda

Fractievoorzitter Sonja Paauw vertelt er over:

.