Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 augustus 2017

Zorgen om zorg in Zwolle

D66 maakt zich zorgen over de kwaliteit van de zorg in Zwolle. De gemeente Zwolle verspreidde onlangs een document onder zorgaanbieders. Ze overweegt om voor zorgaanbieders aanvullende kwaliteitseisen op het gebied van interne bedrijfsvoering te gaan opleggen. Volgens ons leidt dit mogelijk tot een kwalitatieve vermindering van het zorgaanbod in de stad.

De voorgestelde richting brengt mogelijk meer bureaucratie en hogere kosten voor de aanbieders – betaald uit zorggeld – met zich mee. Dat heeft geleid tot onrust bij partners in de stad. Er bereiken ons signalen uit de stad dat een flink aantal zorgaanbieders vreest dat ze onder de voorgestelde voorwaarden geen zorg meer voor de inwoners van Zwolle kan leveren.

Op zich is het stellen van kwaliteitseisen een goede zaak, meer kwaliteit is in ieders belang. Juist daarom is er ook door D66 in de raad op aangedrongen om de kwaliteit van de aangeboden zorg meer en beter te controleren. Echter het is de vraag of de manier waarop dit volgens de huidige plannen lijkt te gaan gebeuren daadwerkelijk leidt tot betere zorg.

Wij zijn niet overtuigd van het verband tussen kostbare externe audits en de kwaliteit van geleverde zorg. Daarom zijn wij kritisch over de voorgestelde richting.’, aldus D66-raadslid Henk Schippers. ‘Hogere eisen mogen niet leiden tot verschralen van het zorgaanbod of betekenen dat veel zorggeld moet wordt besteed aan het inrichten van kostbare bureaucratische procedures en controles.’

D66 stelt samen met de fractie van de VVD vragen aan het college waarom bij deze kwaliteitseisen toch in belangrijke mate is gekozen voor het (voor aanbieders zeer kostbare) meten van de interne processen en minder is ingezet op behaalde resultaten voor de inwoner? Wij hopen spoedig antwoord te krijgen op onze vragen, zodat niet alleen wij duidelijkheid hebben maar dat ook aanbieders weten waar zij aan toe zijn.