Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 oktober 2017

Startups, starters en creatieve ondernemers goed voor Zwolle

Zwolle staat op de kaart! Het is een ideale plek voor creativiteit, ondernemerschap en wordt dat ook voor startups. Prins Constantijn geeft in Nederland een impuls aan het startupklimaat en we zijn gastland voor het eerstvolgende internationale startup-fest. Zwolle is een van de grote aantrekkelijke steden in Nederland en we staan in de top van de best presterende regio’s van Nederland. Een goed klimaat voor creatieve starters en startups hoort daar dus absoluut bij, aldus Johran Willegers van de VVD en Sonja Paauw van D66.

Creatieve entrepreneurs belangrijk voor Zwolle

Starters, creatieve ondernemers en startups vormen de vernieuwende kracht van onze stad en regio. Zij maken de stad leuker en prikkelender door hun ideeën, producten en samenwerkingen. Zij versterken het vermogen van Zwolle om goed in te spelen op de dynamische economie. Een goed startup-ecosysteem geeft ruimte om in wisselende samenstellingen bij te dragen aan innovatie en productvernieuwing. Daarnaast versterkt het de verbindingen tussen economie, onderwijs, en overheid.

Het ecosysteem van innovatieve, creatieve, circulaire, sociale en ICT-ondernemers levert daarbij een forse bijdrage aan de stedelijkheid van Zwolle. Het maakt de stad aantrekkelijk voor de vestiging en het behoud van hoogopgeleide young professionals. Om naar een volgende fase van stedelijkheid te kunnen groeien, kan de inspiratie van creatieven en startups niet worden gemist.

Ondernemers kiezen voor Zwolle

Ondernemers kiezen voor Zwolle vanwege de bereikbaarheid, veiligheid en natuurlijk vanwege de mensen die voor deze bedrijven aan de slag willen gaan. Bedrijven, ondernemers, en met name het MKB zorgen voor banen voor elk opleidings- en ervaringsniveau. Om ervoor te zorgen dat deze bedrijven blijven en dat nieuwe ondernemers Zwolle als vestigingsplaats kiezen, hebben D66 en VVD de vraag gesteld hoe het startupklimaat is te versterken. Naar aanleiding van deze vraag is het college aan het werk gegaan en nu ligt er een plan.

Inspelen op behoeften van creatieve ondernemers, starters en startups

Een speciaal startersteam gaat nu aan de slag om het ondernemerschap van creatieve starters en startups een impuls te geven of op zijn minst makkelijker te maken. Het team begint met een inventarisatie naar de behoeften van de verschillende ondernemers. Een startup heeft andere behoeften dan een jonge kunstenaar, maar een aantal behoeften komen bij elkaar: denk aan betaalbare plekken om (samen te) werken en gebruik te maken van gedeelde faciliteiten zoals 3D-printers, scanners of laboratoria.

Wij willen nog een stapje extra zetten. Omdat de wereld van startups zich voortdurend en rap ontwikkelt, is er een overheid nodig om daarop in te spelen. De regeltjes van gisteren zijn gedateerd voor de oplossingen van morgen. We pleiten daarom voor een (digitaal) punt waar startups en creatieve starters hun idee kunnen aanleveren en bedrijf kunnen aanprijzen. De gemeente moet gaan kijken of- en hoe die startups een toegevoegde waarde kunnen leveren aan beleid, zoals het klimaatbeleid. Daarmee dwingen we onszelf om startups ook in te zetten voor terreinen waar we nog niet aan hadden gedacht, of problemen die we nog niet kenden. Dit zal een ijzersterke stimulans geven aan het startupklimaat.

Een goed startup klimaat hangt ook af van een aantrekkelijk woon- en leefklimaat, een goed voorzieningenaanbod waaronder een prikkelend en divers cultureel aanbod, een sfeer van creativiteit en optimale bereikbaarheid. Onze partijen geven het team graag mee om ook dit mee te wegen, bijvoorbeeld in de keuze van locaties. Voor startups is internationalisering van groot belang om een grote schaalsprong te kunnen maken (van startup naar scaleup), een gebied zoals de Spoorzone biedt hier in onze ogen alle ruimte voor.

Volgende maand krijgt Zwolle weer een mooie impuls door het startupweekend dat in onze stad plaatsvindt. Wij kijken nu al uit naar wat daar uitkomt. Zwolle en ons gemeentelijk beleid profiteren immers alleen maar door verbinding te zoeken met regio en andere dynamische startup-regio’s en de mogelijkheden die startups bieden omarmen en stimuleren.

Lees onze bijdrage in de gemeenteraad >