Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 7 november 2017

Preventie jeugdhulp begint al voor je geboorte

Vrijdag 10 november besluit de gemeenteraad over de begroting voor 2018. Een van de onderwerpen waar wij aandacht voor willen vragen is preventie van jeugdhulp. Volgens fractievoorzitter Sonja Paauw start dit al voor je geboorte en is het belangrijk dat aanstaande ouders goede voorlichting krijgen. Zij dient hiervoor samen met de ChristenUnie een motie in.

“Goede zorg rond zwangerschap en geboorte is belangrijk omdat de gezondheid van pasgeborenen grote invloed heeft op de latere gezondheid,” aldus Sonja. Goede voorlichting aan zwangere vrouwen kan hen het vertrouwen in hun eigen lichaam en toekomstige ouderschapscompetenties geven en daardoor kan onnodig medisch handelen later voorkomen worden. Kinderen met een minder goede gezondheid rond de geboorte hebben een grotere kans op groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht later in hun leven. Deze factoren beïnvloeden op hun beurt weer de gezondheid van volgende generaties blijkt uit onderzoek van het Project Healthy Pregnancy 4All.

Voorlichting is belangrijk want het vergroot kennis en inzicht. Zo kan het er toe leiden dat vrouwen weten welke klachten ‘normaal’ zijn en bij welke verschijnselen ze aan de bel moeten trekken. Voorlichting neemt ook angst en onzekerheid weg en vergroot het gevoel van zelfvertrouwen. Het keuzemogelijkheden in beeld, bijvoorbeeld over de plaats of wijze van bevallen (kruk, water, bed) en wat de zwangere dan moet regelen. Keuzes maken en zelf iets doen kunnen ook het gevoel van controle en het zelfvertrouwen doen toenemen. Daarnaast is het een goede voorbereiding op het ouderschap. Psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het ouderschap kunnen aan bod komen en er is aandacht voor de verwachtingen en de invulling van de ouderrol.

Verloskundigen hebben plannen om invulling te geven aan dit doel. Dat lukt alleen niet zonder steun van partners en de gemeente. Sinds 1 januari 2015 hebben de gemeenten krachtens de Wet publieke gezondheid ook de wettelijke taak om prenatale voorlichting aan te bieden aan aanstaande ouders.

Wij vragen het college daarom om samen met verloskundigen in Zwolle een plan te maken om prenatale voorlichting op te nemen in de keten van preventie van jeugdhulp en dit voor te leggen aan de gemeenteraad in het voorjaar van 2018.