Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 december 2017

Zwolle op weg naar duurzame energie

Maandag 4 december debatteerde de raad over de Zwolse Energiegids. Onze fractie vroeg al in 2015 om met inzichten te komen over de potentie die Zwolle heeft voor grootschalige duurzame energie-opwekking. Dat die er nu eindelijk liggen, vinden we een goede stap op weg naar duidelijkheid voor inwoners en andere partijen.

Naast dit kader verwacht D66 een actieve en regisserende rol van het college. Mark Oldengarm vroeg daar nadrukkelijk aandacht voor, want met een kader alleen wordt er niets opgewekt. Gelukkig werden we gerustgesteld, net als wij wil het college ook voortvarend aan de slag.

D66 vindt het ook belangrijk dat er goed wordt gekeken naar (financiële) participatie en compensatie wanneer projecten gerealiseerd worden. Een goede belangenafweging aan de voorkant dient wat ons betreft gevolgd te worden door maatwerk in het proces.

Dat proces is van groot belang omdat de transitie naar duurzame energie grote impact heeft op onze ruimte. Dat verdient aandacht, maar biedt ook kansen. Bijvoorbeeld voor participatie of werkgelegenheid. D66 vindt dat Zwolle deze kansen moet benutten, want wij willen op dit dossier vooruit!