Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 januari 2018

Eerst herindelen luchtruim, daarna opening Lelystad Airport

D66 Zwolle vindt het proces dat tot nu toe is gelopen rond Lelystad Airport onzorgvuldig en defect. De plannen voor Lelystad Airport zijn niet afgestemd met de provincies, gemeenten en hun inwoners die er, naar het nu lijkt, de meeste hinder en onveiligheid van gaan ondervinden. Bovendien is niet duidelijk hoe de vliegroutes van Lelystad Airport passen in een te vol en te laag ingedeeld luchtruim. Op basis van een heringedeeld luchtruim voor alle vliegroutes in ons Nederlands luchtruim en een volledige MER voor Lelystad Airport die zorgvuldig tot stand is gekomen, zien wij een begin van herstel van vertrouwen in dit proces. Als deze zorgvuldigheid de opening van Lelystad Airport vertraagt, dan is dat voor ons een gegeven.

Wij geven dit signaal lokaal, regionaal en landelijk af en zien dat D66 hier op alle niveaus zeer serieus mee omgaat. Dit dossier vraagt om een open overheid die transparante besluiten neemt en de zorgen van haar inwoners over de uitbreiding van Lelystad Airport serieus neemt.