Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 januari 2018

Volop Blockchain kansen voor Zwolle

2017 was het jaar waarin de Bitcoin en de achterliggende transactietechnologie Blockchain meer dan ooit in de belangstelling stonden. Ook voor gemeenten zijn er volop kansen rond deze nieuwe technologie. Dit blijkt ook uit de (succesvolle) pilots die bij verschillende gemeenten zijn gedaan. Reden voor ons om het college te vragen wat dit voor Zwolle betekent.

Blockchaintechnologie kan voor allerlei transacties worden gebruikt. Blockchaintechnologie houdt bij en maakt inzichtelijk wie welke handelingen verricht (en zorgt dus voor transparantie) en kan daardoor fraude tegen gaan.

Vanuit pilots die andere gemeente reeds gedaan hebben komt naar voren dat gemeenten met het gebruik van blockchain inwoners echt de regie over hun gegevens kan geven. Ook stelt de technologie burgers in staat zelf zijn geverifieerde identiteitsgegevens en informatie te delen met wie en welke organisatie hij of zij wil. Andere kansen liggen er bijvoorbeeld op het vlak van dienstverlening door ketenprocessen efficiënter, sneller, transparanter en veiliger in te richten.

“Bovenstaande voorbeelden laten zien dat Blockchaintechnologie de belofte biedt om processen transparanter, efficiënter en betrouwbaarder uit te voeren. Daarnaast geeft het gebruik van Blockchaintechnologie de kans om  als gemeente een andere rol te nemen naar inwoners en om krachtiger samen te werken in netwerkorganisaties,” aldus Oswald van Dam en Sonja Paauw.

De Blockchaintechnologie biedt niet alleen kansen om transparanter, betrouwbaar en efficiënter te werken zegt D66 Zwolle. Ook geeft het de gemeente volgens de partij de kans om een andere rol aan te nemen in de samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen, waardoor bureaucratie en overbodige regels verminderen.

Omdat D66 graag de kansen voor Zwolle wil onderzoeken, stelt zij de volgende vragen aan het college:

  1. Is de gemeente Zwolle bekend met de Blockchaintechnologie en de kansen (en risico’s) die dit met zich meebrengt?
  2. Zijn er plannen om Blockchaintechnologie toe te passen / welke?
  3. Welke opgaven zouden volgens u goed in aanmerking kunnen komen voor optimalisatie d.m.v. Blockchaintechnologie?
  4. Los van de technologie heeft Blockchaintechnologie ook organisatorische impact (andere rol, anders werken). Welke kansen (en bedreigingen) ziet u hier?
  5. Ziet u mogelijkheden voor democratische vernieuwing m.b.v. Blockchaintechnologie?

Binnen 6 weken zal het college de vragen beantwoorden.

De vragen >