Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 april 2018

Van uitstel naar afstel uitbreiding Lelystad Airport

Afgelopen woensdag 18 april kwam het oordeel van de commissie MER naar buiten. De commissie geeft aan dat de MER Lelystad Airport niet over hoeft. Op basis hiervan vraagt onze fractie het college zich in te zetten voor afstel van de uitbreiding van Lelystad Airport. De fractie dient hier maandag 23 april een motie voor in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

“De commissie oordeelt dat de gegevens in de MER kloppen. Dat lijkt een positieve boodschap, maar is het geenszins. Als de gegevens nu kloppen, hebben de ontwikkelingen vooral de eerste jaren, maar mogelijk nog langer, zeer grote gevolgen voor Zwolle en de regio; er zal langdurig laag gevlogen worden over dit deel van Nederland,” aldus raadslid Claudia van Bruggen.

Voor D66 Zwolle wordt, zonder herindeling van het luchtruim, een onaanvaardbare grens overschreden. De geluids- en milieuoverlast, die door de commissie benoemd worden als ‘aandachtspunt’, zijn enorm. Daarbij kan op het aantal vliegbewegingen niet gehandhaafd worden. Natuur- en milieuclubs, hoogleraren en burgergroepen roepen de minister ondertussen met klem op om veel meer en beter onderzoek te doen naar de gevolgen van Lelystad Airport. Bij de Europese Commissie staan tegelijkertijd vragen open over het selectiviteitsbeleid. Kort samengevat is er meer en meer onduidelijkheid ontstaan in het dossier Lelystad Airport.

De Zwolse D66 fractie vindt de nadelen en de hinder van Lelystad Airport voor Zwolle zwaarder wegen dan de economische en maatschappelijke voordelen, de ontwikkelingen rond de uitbreiding dienen daarom een halt toegeroepen te worden. Milieu, natuur, kwaliteit van de leefomgeving gaan er allemaal op achteruit. D66 vindt dat Nederland zou moeten inzetten op alternatieve manieren van vervoer zoals de trein en schonere vliegtuigen met eerlijke prijsopbouw.