Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 april 2018

Regie nodig om versnippering landschap door zonnepanelen tegen te gaan

De gemeente Zwolle wil in 2025 25% van haar energie op een duurzame wijze op te wekken. Dit kan op meerdere manieren. Eén van de meest bekende is het benutten van zonnestraling door zonnepanelen elektriciteit te laten produceren. D66 juicht deze manier toe, echter onze fractie maakt zich zorgen om de kwaliteit van het landschap en vraagt zich af of hoe de gemeente Zwolle regie voert om de landschappelijke kwaliteit en de natuurwaarden te beschermen. Op dit moment worden er meerdere initiatieven ontplooid om in (de buurt van) de gemeente Zwolle zonneparken aan te leggen. David Hof, raadslid voor D66 Zwolle, stelt daarom vragen aan het college.

“Het buitengebied van Zwolle heeft een grote landschappelijke waarde, het is daarom belangrijk dat we dit landschap beschermen,” aldus David. Een groot aantal zonneparken van verschillende omvang levert een versnipperd landschap op waarbij de beleving van het landschap omlaag gaat. Daarnaast is het elektriciteitsnet waar de zonneparken op aangesloten vaak niet toereikend voor piekbelasting op de momenten dat zonnepanelen optimaal produceren. Een toename van de productiecapaciteit van zonneparken is daarmee dus geen garantie voor daadwerkelijke geleverde elektriciteit als het netwerk de hoeveelheid geleverde stroom niet aankan.

Naar de vragen >