Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 mei 2018

Zwolle toont ambitie beeldende kunst

Maandag 14 mei debatteerde de gemeenteraad over de ambities op het gebied van beeldende kunst. Namens D66 sprak Sonja Paauw haar waardering uit. “De hedendaagse beeldende kunst en al die individuele kunstenaars zijn lange tijd een ondergeschoven kind geweest in onze gemeente. Zij lijken nu de aandacht te krijgen die ze verdienen. En dat is ook hard nodig, er moet veel gebeuren,” aldus Sonja.

Het college toont verschillende ambities waar D66 zich altijd sterk voor heeft ingezet en die we dus volledig onderschrijven:

  • Een vitaal kunstklimaat
  • Talentontwikkeling
  • Wisselwerking tussen kunstenaars en creatieve ondernemers
  • Goed vestigingsbeleid voor kunstenaars
  • Wissenwerking met publiek en de daarbij behorende zichtbaarheid in de vorm van expositieruimte

Kunst is belangrijk, daarbij is Zwolle geen provinciestadje meer, de stad krijgt steeds meer grootstedelijke allure. Dat gaat niet zonder een levendige artistieke gemeenschap en een sterk kunstklimaat dat voor beweging zorgt. Beweging van kunstenaars naar Zwolle, de ontwikkeling van jonge kunstenaars in Zwolle en beweging die door kunst veroorzaakt wordt.

Artist in residence

Veel van de voorstellen die het college doet om deze ambities te verwezenlijken hebben onze steun. Zoals het voorstel om artist in residence plekken in Zwolle te creëren. een levendig kunstklimaat heeft voedingsbodem nodig. AIR zorgt voor interessante inbreng door kunstenaars van buiten de stad en de werkruimtes bieden gelegenheid voor kunstenaars ín de stad. Daar ontstaat uitwisseling en ontwikkeling. Beweging. Een goed voorbeeld is XYZ-area. Een initiatief van Chris Peterson en de Creatieve Coöperatie. Hun plannen sluiten naadloos aan bij de ambities van Zwolle. Niet alleen op dit punt, maar ook als het gaat om ruimte om te werken en talentontwikkeling en de verbinding tussen beeldend kunstenaars en creatieve ondernemers.

Goed opdrachtgeverschap

Wij zijn blij dat de gemeente de professionaliteit van kunstenaars erkent en dus van reële beloning wil voorzien. De gemeente wil een goed opdrachtgever zijn.  Om een goed opdrachtgever te zijn, heb je ook opdrachtnemers nodig. En die komen als er kansen liggen en er plekken zijn waar zij kunnen werken.

Betaalbare plekken om te werken en te exposeren

Verschillende keren heeft D66 gevraagd om voldoende betaalbare plekken om te werken en om kunst te tonen aan publiek: ateliers, broedplaatsen, expositieruimte. Niet alleen maar tijdelijk, maar ook zo lang dat zo’n plek echt uit kan groeien tot een begrip in Zwolle en ver daarbuiten. Hoewel goede plekken ook in de rand van de stad kunnen zijn, ligt wat D66 betreft – omdat we ook die wisselwerking met het publiek en zichtbaarheid willen –  de binnenstad en de rand daarom heen, en de Spoorzone het meest voor de hand voor expositieruimte en/of ateliers. Tot op heden is er nog niet veel buiten het papier en het overleg gebeurd en hebben aangegeven dat we vinden dat het college concreet moet worden.

Ken het veld

Het is belangrijk dat we de kunstenaars kennen, met hen praten en hun werk gaan bekijken. Niet alleen het publiek, ook de mensen die beleid maken. Praat niet alleen met grote kunstinstellingen, maar juist met de individuele kunstenaar. Sluit het beleid aan bij hun behoefte. Wees inderdaad voorwaardenscheppend en stimulerend. De regeling voor professionele (ook niet beeldend overigens) kunstenaars is hier een goed voorbeeld van. Wij zijn er trots op dat deze er op initiatief van D66 is gekomen. Er mag nog wel wat gedaan worden aan de bekendheid. Ook zien we graag dat de regeling ook na 2020 voorgezet wordt.

 

Prioriteiten

Wat D66 betreft prioriteren we op twee cruciale punten: genoeg plekken om te werken en om kunst te laten zien en goed opdrachtgeverschap. Kunstenaars zullen dan zelf al die andere ambities voor een groot deel waar gaan maken. Een aansprekend festival zoals de IJsselbiënnale, Museum de Fundatie en de Anningahof dragen daar absoluut aan bij!

De ambities worden raadsbreed gedeeld, nu komt het aan op realisatie. Dat vraagt om investeringen. Wij zullen ons er voor in blijven zetten dat deze er komen, vanuit het Rijk liggen er op dat vlak veel kansen.