Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 juni 2018

Geen Lelystad Airport voor herindeling luchtruim

D66 Zwolle vraagt samen met SP, PvdA en CDA aan het nieuwe college van burgemeester en wethouders om een duidelijker standpunt in te nemen over Lelystad Airport. De tekst is het coalitieakkoord is wat hen betreft voor meerdere interpretaties vatbaar en juist nu is helderheid, ook over de technische randvoorwaarden van herindeling van het luchtruim nodig.

“De huidige tekst in het coalitieakkoord is wat onze fractie betreft te vaag en voor velerlei uitleg vatbaar,, zegt Claudia van Bruggen. Wij zijn van mening dat in dit belangrijke dossier Zwolle haar woorden zorgvuldig moet kiezen en met een stevige lobbyboodschap haar inwoners mag laten zien dat we hun zorgen zeer serieus nemen.

De oppositiepartijen doen een oproep om te pleiten voor herindeling van het luchtruim vóór openstelling van Lelystad Airport. In de oproep wordt ingezet op het voorkomen van laagvliegen, het voorkomen van hinder van geluid en fijnstof voor onze inwoners en het zoveel mogelijk voorkomen van klimaatschade. Ook de economische schade aan de vrijetijdseconomie moet meegewogen worden. Zwolle moet hierin samen optrekken met de provincie Overijssel en andere gemeenten in de regio Zwolle.

De motie >

Inmiddels heeft de wethouder aangegeven dat het college op dezelfde lijn zit als de indienende partijen. Wij zijn daar ontzettend blij mee. De motie is na intensief overleg met de hele raad omgezet naar een open brief.