Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 juni 2018

D66 wil impuls geven aan stadsnatuur

Maandag 4 juni debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord dat VVD, ChristenUnie, GroenLinks en Swollwacht met elkaar gesloten hebben. In dat akkoord worden geen concrete voorstellen gedaan rond stadsnatuur. Wij doen samen met PvdA, CDA en SP een voorstel om niet af te wachten, maar vanaf nu te starten met het natuurinclusief inrichten van Zwolle. Doel is om de biodiversiteit en natuurwaarden te versterken.

“We lezen het vrijwel dagelijks in het nieuws, het gaat niet goed met de natuur. Insecten lopen sterk in aantal terug en vogels zien we steeds minder. Zwolle is een levendige fijne stad en de natuur in de stad is daar een waardevol onderdeel van. Voor ons reden om niet af te wachten, maar om het nieuwe college direct te vragen om te starten met natuurinclusief bouwen,” aldus fractievoorzitter Sonja Paauw.

Natuurinclusief bouwen betekent niet alleen het in kaart brengen van natuurwaarden, ecologische structuren en de verschillende soorten planten en dieren, maar ook het inrichten van de publieke ruimte en het ontwerpen van de gebouwen op zo’n manier dat planten en dieren gedijen. Stadsnatuur helpt tegelijkertijd bij het klimaatbestendig en waterrobuust maken van de stad. In maart 2018 werd er al een motie van D66, GroenLinks, PvdA en Swollwacht door de hele raad aangenomen om hier in Breezicht mee te beginnen.

De motie >