Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 4 juni 2018

Oppositie roept op: Onderwijs verdient meer aandacht van nieuwe college

Maandag 4 juni debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord dat VVD, ChristenUnie, GroenLinks en Swollwacht met elkaar gesloten hebben. In dat akkoord staat vrijwel niets inhoudelijks over onderwijs. Reden voor de oppositie om een motie in te dienen met als doel de ambities voor het onderwijs in Zwolle voort te zetten.

“Dit coalitieakkoord spreekt alleen over onderwijs als een portefeuille van een beoogd wethouder, als partner in de stad en als imago-element voor Zwolle. Dit is belangrijk, maar veel belangrijker is dat onderwijs gaat over persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing, emancipatie en inclusiviteit, burgerschapsvorming en kansgelijkheid door (taal) achterstanden aan te pakken,” aldus Sonja Paauw, fractievoorzitter van D66.

De oppositie constateert dat deze elementaire en soms zelfs wettelijke gemeentetaken niet benoemd staan in het coalitieakkoord. “Reden voor ons om het college te vragen hier wel in de komende periode op in te zetten.” CDA, PvdA, SP en D66 dienen daarom een motie in die in gaat op onderwijs, ontwikkeling en de aanpak van laaggeletterdheid. Zij willen dat iedereen in Zwolle de kans krijgt zich een leven lang te ontwikkelen. Voor ouderen betekent dit meer mogelijkheid voor bij- en nascholing om mee te kunnen blijven doen aan de arbeidsmarkt. Voor jongeren betekent dit blijvende aandacht voor kindgericht aanbod bij bijvoorbeeld hoogbegaafdheid en actief blijven inzetten op de aanpak van achterstanden.

Ook vragen de partijen het college om samen met het onderwijs de ingezette lijn voor strategische onderwijshuisvesting door te zetten. En, dat het nieuwe college er samen met scholen en relevante partners voor gaat zorgen dat elk kind onderwijs krijgt en het aantal thuiszitters fors wordt teruggebracht. Ruimte voor de leerkracht om te onderwijzen is een belangrijk onderdeel daarin en de partijen vragen daarom ook om samen met het onderwijs een regeling te maken voor meer congierges op scholen. De extra Rijksmiddelen vanuit de Asschergelden willen CDA, D66, SP en PvdA inzetten voor bovenstaande impulsen.