Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 2 juli 2018

D66 wil culturele festivals impuls geven

De Zwolse culturele festivals hebben jarenlang geen extra geld gekregen terwijl de kosten wel zijn gestegen. D66 Zwolle wil hen daarom een extra financiële impuls geven. Woordvoerder Sonja Paauw: “We zien de festivals worstelen om hun ambities binnen huidige begroting waar te maken, culturele festivals versterken onze bruisende aantrekkelijke stad en wij willen hen daarom een steun in de rug geven.”

Maandag 2 juli debatteert de gemeenteraad over de jaarstukken. Op verzoek van D66 zit daar ook de evaluatie van het laatste Stadsfestival bij. “Je ziet hierin dat er keuzes gemaakt zijn vanuit praktische en financiële overwegingen die afdoen aan de ambitie die er ooit lag,” aldus Paauw. Deze evaluatie, en eerdere signalen ook van de andere culturele festivals, zijn de aanleiding voor D66 om het college om een extra impuls te vragen.

Wat D66 betreft zou het Stadsfestival de unieke kracht van Zwolle moeten versterken. Het concept zoals ooit gepresenteerd is verdwenen: “De ster van Zwolle, het water met routes door onze prachtige historische binnenstad, met een kwalitatief hoogwaardig programma voor een breed publiek, waar makers uit Zwolle en de regio, maar ook van daarbuiten een plek zouden hebben en waarmee het Stadsfestival door zou kunnen groeien tot een aantrekkelijk festival voor een landelijk en zelfs internationaal publiek. Met het Thorbeckefestival als spetterende afsluiter,” en dit ziet D66 graag in haar volle kracht terugkomen.

D66 vindt het belangrijk dat Zwolle een uniek en onderscheidend top kunstfestival heeft. Het Stadsfestival heeft die potentie, maar niet in de huidige vorm. Tegelijkertijd snappen wij de keuzes die gemaakt zijn. Afgelopen jaren was het financieel al moeilijk, en daarbij is het subsidiebedrag dat de gemeente Zwolle gaf ook nooit geïndexeerd. Kosten zijn wel gestegen. Wij vinden het daarom tijd dat de gemeente een stap vooruit zet en de indexering vanaf nu en met terugwerkende kracht wel geeft aan alle culturele festivals. Het Stadsfestival, Zwolle Unlimited en het bevrijdingsfestival. Ook vinden we het niet meer dan terecht dat Zwolle investeert en stellen daarom voor om daarbij € 20.000 euro per festival toe te voegen aan hun budget. Daarnaast roepen we Het Stadsfestival op om het concept te heroverwegen en meer de kracht van Zwolle en de eigenheid van de stad in het festival terug te laten komen.

De Zwolse fractie dient maandag 9 juli een amendement in voor besluitvorming van de gemeenteraad.