Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 september 2018

Vragen D66 over spreekuurrechter in Zwolle positief ontvangen door burgemeester Meijer!

Afgelopen anderhalf jaar werd in Groningen, Friesland en Drenthe geëxperimenteerd met de zogeheten spreekuurrechter. Met zo’n rechter wordt gezocht naar een snelle oplossing voor bijvoorbeeld burenruzies, huurzaken of ontslagkwesties. De rechter behandelt de zaak mondeling, zonder allerlei processtukken. Als de partijen er onderling niet uitkomen, volgt alsnog een vonnis. Doel van de proef was om de rechtspraak laagdrempeliger, sneller en goedkoper te maken. Een spreekuurrechter kost beide partijen 39,50 euro, de helft van het laagste griffierecht. Volgens de rechtbank zijn de meeste mensen die meewerkten positief.
Daarom vroeg D66 voor de zomer aan burgemeester Meijer of hij in gesprek wil gaan met de president van de rechtbank Noord Nederland of een spreekkuurrechter ook in Zwolle een mogelijkheid is. Dit werd meteen opgepakt door het college en het gesprek staat nu gepland op 13 september aanstaande.
De burgemeester staat in beginsel positief tegenover het doel van deze vorm van rechtspraak en we hopen dan ook op een positieve uitkomst. Wordt vervolgd!