Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 oktober 2018

Vergroot kans voor inwoners om eigenaar te worden van duurzame Zwolse energie

Maandag 1 oktober dient onze fractie een motie in met als doel de positie van inwoners bij de eigendomsverwerving van duurzame energie te versterken. “We zien nu dat grote commerciële bedrijven hun kans pakken, wij zien liever dat inwoners eerst de kans krijgen en dan pas deze bedrijven. Zo blijft Zwolse energie in Zwolle en profiteren de Zwolse inwoners,” aldus woordvoerder David Hof.

Een manier om dit te doen is het Right to Bid. Dit recht geeft inwoners, al dan niet in gezamenlijkheid, de kans eigenaar te worden van bijvoorbeeld zonnevelden. Als het hen niet lukt, kunnen altijd nog grote bedrijven eigenaar worden. Inwoners kunnen met dit recht beter initiatief nemen. Tegelijkertijd vraagt het van de gemeente hier vooraf en pro-actief burgers op de wijzen en open te staan voor hun initiatief.

Draagvlak is volgens Hof cruciaal om de energietransitie te laten slagen. ‘In de Zwolse Energiegids is de ambitie uitgesproken om 25% van de energievraag lokaal en duurzaam op te wekken. Om dit te bereiken worden er ook grote stappen van de gewone Zwollenaar gevraagd. Eigenaarschap draagt bij aan de bereidheid om deze stappen daadwerkelijk te zetten’ aldus het raadslid. De motie van David Hof is hier terug te lezen.