Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 oktober 2018

Eerste reactie op begroting 2019: gemengd

De fractie van D66 is positief over veel door het college voorgestelde investeringen in de gemeentebegroting voor 2019. Wij zien onze wens om de culturele festivals te versterken in vervulling gaan. Ook gaat er extra geld naar ambities op het gebied van vergroening en schone energie, zoals de verdere verduurzaming van schoolgebouwen. Zorgen zijn er echter ook, met name over de manier waarop dit college met het financiële huishoudboekje omgaat. Er is een structureel tekort dat opgevangen wordt met incidenteel geld. Dat gaat misschien even goed, maar op de langere termijn is het geen oplossing om je huishoudboekje op orde te krijgen. D66 staat voor gezond financieel beleid en had dit zelf nooit zo gedaan.

Naast de zorgen over de financiële huishouding, verbaast ook het grotere tekort op de WMO ons. D66 vroeg om een debat over de keuze voor Welzorg. Een keuze die nu leidt tot een extra structureel tekort van € 700.000. “Eerst schreeuwt de politiek moord en brand en roept men het college op om geen zaken meer te doen met Welzorg vanwege de slechte kwaliteit die deze organisatie levert en waar mensen echt ontzettend veel last van hebben. Vervolgens is Welzorg een van de partijen waar de gemeente wel mee verder gaat en leidt de aanbesteding (na gunning!) ook nog eens tot een extra tekort bovenop de tekorten die we al hadden. En daar wil de coalitie van VVD, CU, GroenLinks en Swollwacht, dan geen debat over. Dat verbaast ons zeer,” aldus Sonja Paauw.