Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 4 november 2018

Oproep aan schoolbesturen om passend onderwijs hoogbegaafde kinderen samen te organiseren

Maandag 5 november vindt er op ons initiatief een informatieavond plaats over onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. De ChristenUnie is de partij geweest die het thema hoogbegaafdheid op de politieke agenda heeft gezet. D66 sloot al snel aan. Omdat wij vinden dat elk kind goed onderwijs zou moeten krijgen, dus ook de hoogbegaafde kinderen. Elk kind heeft recht op goed onderwijs.

Omdat in de gemeente Zwolle nog steeds niet elk kind passend onderwijs krijgt: sommige kinderen zitten thuis, hebben een vrijstelling of krijgen wel onderwijs, maar niet het onderwijs dat het beste bij hun talenten past, blijft D66 hier aan werken. Wij zien dat het in Zwolle nog beter georganiseerd kan worden en dat de gemeente en de schoolbesturen of samenwerkingsverbanden onderling nog beter kunnen samenwerken. Ook financieel. Het aantal hoogbegaafde kinderen in Zwolle is relatief klein en de partij ziet dan ook kansen om voor deze doelgroep een verregaande samenwerking te starten. “Het is zonde de schoolbesturen elk voor zich kennis en voorzieningen te laten organiseren. Niet alleen omdat publiek geld doelmatig besteed moet worden en we versnippering willen tegengaan, maar vooral om alle Zwolse kinderen goed passend onderwijs te geven,” aldus Sonja Paauw.

Op verzoek van de gemeenteraad is er het afgelopen jaar gekeken naar hoe het onderwijs voor hoogbegaafden verbeterd zou kunnen worden. Dat is gedaan door middel van een veldraadpleging. Het slotdocument van de veldraadpleging doet 3 aanbevelingen:

  1. Verbeter de kennis op scholen
  2. Zorg voor passend aanbod
  3. Verbeter de samenwerking

Wat D66 betreft vormen de conclusies van de veldraadpleging een uitgelezen kans om samen te werken en dit is dan ook van de aanbevelingen. De vraag is nu: gaat dit ook daadwerkelijk gebeuren en zo ja hoe? Onze vragen zijn daarom vooral gericht aan de bestuurders van de samenwerkingsverbanden en de schoolbesturen die in de praktijk al jarenlang elk voor zich hun passend onderwijsaanbod organiseren.

Tijdens de vergadering lieten de samenwerkingsverbanden, besturen en wethouder weten een gezamenlijke ambitie te hebben om passend onderwijs voor hoogbegaafde kinderen samen te organiseren. En, meer dan dat, ook het passend onderwijs voor andere kinderen. “Een prachtige stap voor alle kinderen in Zwolle,” aldus woordvoerder Sonja Paauw.