Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 november 2018

Meer actie nodig in plan van aanpak energietransitie

Afgelopen zomer maakten we de warmste zomer ooit in Nederland gemeten mee. Tot halverwege oktober leek de zomer te duren. Terwijl dit goed duidelijk maakte dat de klimaatverandering niet wacht, wachtten we in Zwolle meer dan 130 dagen tot er plannen verschenen over de aanpak van dit probleem. Volgens D66 is er geen tijd om te wachten. Er is meer actie nodig willen wij in 2025 25 procent van de energie duurzaam op te wekken en 25 procent minder uitstoot realiseren.

Een speerpunt in het plan van aanpak is energiebesparing in huizen. D66 ziet kansen door mensen met maatwerk actief te betrekken, enthousiast te maken en hen te helpen hun huizen duurzaam te maken. De  positieve energie die zo onstaat, helpt het draagvlak te vergoten voor alle andere maatregelen die nodig zijn voor de energietransitie. Ook is D66 positief over het streven om wijken aardgasvrij te maken.

Energiebesparing is niet alleen belangrijk voor huishoudens, maar ook voor  bedrijven. Zwolle kan niet wachten en aan de zijlijn toezien of bedrijven deze besparingen zelf en vrijwillig voor elkaar boksen. Volgens D66 kunnen deze doelen alleen dan behaald worden als er ook een reële stok achter de deur is voor als deze besparingsdoelen niet behaald worden, maar dat moet wél gepaard gaan met facilitering.

Naast besparing is er ook het streven om duurzame energie op te wekken. D66 heeft vraagtekens bij de manier waarop het college dit wil doen. Het is belangrijk om ons mooie landschap niet geheel te verrommelen met zonneparken. Gelukkig zijn er meer manieren waarop duurzame energie opgewekt gaat worden en het college kiest ervoor om ook in te zetten op experimentele vormen. D66 roept op om toch ook nog eens beter te gaan kijken naar een andere,beproefde techniek: windenergie.

Zwolle kan niet wachten met deze uitdaging. D66 kijkt uit naar het aangepaste plan van aanpak met meer actie, meer ideeën en meer echte plannen om zo de komende vier jaar met volle kracht de ambities waar te  maken.