Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 8 januari 2019

D66 ziet kansen voor gebiedsontwikkeling Zwartewaterzone

Op 7 januari debatteerde de gemeenteraad over de gebiedsvisie Zwartewaterzone. Marco van Driel voerde namens D66 het woord. “We zijn blij om te zien dat het plan veel ambitie bevat. Er is veel werk verzet om tot deze visie te komen. Het is een visie waarin toekomstbeelden zijn geschetst, bewoners actief zijn betrokken en er wordt veel gesproken over thema’s die onze partij van grote waarde hecht” aldus Marco.

Ondanks dat D66 de visie erg waardeert, vraagt de partij zich af of de doelen niet té ambitieus opgesteld zijn. “We zijn blij om te zien dat de inwoners en omwonende actief betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van dit project, maar er staat ook grote tijdsdruk op dit plan. Om met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) gelijk op te kunnen lopen is inhoudelijke besluitvorming eind 2019 noodzakelijk. Maar participatie, inspraak en communicatie met en door inwoners moet ondanks druk zorgvuldig gebeuren” stelt Marco. Een zorgvuldig proces kost tijd en om dit te borgen heeft D66 de wethouder bevraagd hoe hij dit voor zich ziet.

D66 is verder ook kritisch over het mobiliteitsvraagstuk in Holtenbroek. In de gebiedsvisie wordt aangegeven dat dit pas later zal worden afgewogen. Op sommige plekken in Holtenbroek, is nu al dagelijks verkeershinder te merken. Een voorbeeld hiervan is de kruising van de Mozartlaan en de Zwartewaterallee bij het Deltion college, maar ook de verkeersveiligheid op de Klooienberglaan kan worden verbeterd. D66 vindt dat mobiliteit een essentieel onderdeel is van gebiedsinrichting. “We hebben aangegeven dat dit wat ons direct meegenomen moet worden bij de planvorming. Ook andere partijen delen deze zorg” aldus Marco.

Ook heeft D66 zelf nog ideeën voor het gebied. Zo kan Zwolle op het gebied van klimaatadaptatie wel een icoon gebruiken. “Een goed voorbeeld is de oude Honigfabriek in Nijmegen. Dat is een plek waar oude elementen van industrie gepaard gaan met ontmoeting, recreatie, horeca en cultuur. We hebben het college gevraagd om hier ook ruimte te maken voor ateliers” vertelt Marco. Ook riep D66 om de ecologische waarden in het gebied te versterken. Door in te zetten op het natuur inclusief ontwerpen en beheren van de Zwarte waterzone kan dit. D66 is blij om te horen dat de wethouder ook voornemens is om dit te gaan doen.

D66 kijkt uit naar de verdere ontwikkeling van de Zwarte waterzone, en  naar een proces van samenwerking en samen-ontwikkeling, zodat straks iedereen kan genieten van een in het oog springend, innovatief, stukje Zwolle.