Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 januari 2019

Veiligheid is meer dan het terugdringen van incidenten

Maandagavond 28 januari sprak de gemeenteraad over de veiligheidsvisie. Veiligheid is voor D66  meer dan statistische gegevens over criminaliteit en incidenten. Het gaat om veilig zijn, en je veilig voelen. We zijn dan ook trots dat in scores die onze inwoners aan hun veiligheidsbeleving geven blijkt dat Zwolle een veilige en fijne plek is om te leven. De nieuwe veiligheidsvisie heeft aandacht voor veiligheid in de brede zin van het woord; het bevorderen van het veiligheidsgevoel én het bestrijden van criminaliteit en terugdringen van incidenten.  Sander van Dijk voerde namens D66 woord. Dit was ook zijn maidenspeech.

In zijn bijdrage ging Sander in op de inzet van middelen. D66 ziet graag altijd inzet naar incident, middelen telkens zorgvuldig afgewogen en opgebouwd. Hierbij moeten wij niet enkel streven naar proportioneel ingrijpen, maar ook altijd alternatieven overwegen. “We moeten ons blijven afvragen of andere minder ingrijpende middelen eenzelfde resultaat kunnen hebben” geeft Sander aan. “Een voorbeeld is coffee with a cop, een manier om laagdrempelig contact te hebben met de politie.”

Ook was er aandacht voor het stimuleren van positieve veiligheidsbeleving. Het bevorderen van veiligheid is volgens Sander meer dan-, en dus niet per definitie het bestrijden van onveiligheid. Veiligheid is niet alleen veilig zijn maar ook je veilig vóelen, jezelf kunnen zijn, je mening kunnen en durven uitspreken. “Deze dingen bereiken we niet perse met aanpakken, de harde hand en repressief handelen. Veiligheidsgevoel is iets wat we positief kunnen en moeten versterken. Door vertrouwen te geven, sociale verbintenissen te stimuleren, preventief te handelen” stelt hij.

Tot slot vroeg Sander naar dataveiligheid. D66 is blij dat dit in de voorliggende veiligheidsvisie als een van de prioriteiten gesteld wordt. “Iedereen doet, bewaart, deelt, stuurt, verblijft en begeeft zich steeds meer in een digitale wereld waarin dreigingen zich razendsnel ontwikkelen. We kunnen het ons als samenleving niet permitteren achter de feiten aan te lopen en moeten ons inzetten ons ook digitaal en online veilig te kunnen weten. Dit vergt inzet en bewustwording van een ieder, maar zeker ook van de overheid” aldus Sander. Een belangrijk aspect van het versterken van de digitale veiligheid door de gemeente is het waarborgen van de privacy en beschermen van de waardevolle gegevens die de gemeente van haar inwoners heeft. “Privacy is een groot goed en we hebben daarom ook vragen gesteld over datalekken. De gemeente behoort veilig om te gaan met jouw informatie.”

D66 onderschrijft de veiligheidsprioriteiten en de wijze waarop deze prioriteiten gesteld worden in de veiligheidsvisie. We zullen daarbij blijven pleiten om niet enkel onveiligheid te bestrijden, maar vooral ook actief de positieve veiligheid te bevorderen.