Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 mei 2019

D66 – Laat coffeeshops meegroeien met de stad

Vanavond debatteert de gemeenteraad over coffeeshops. Zwolle groeit en is een stad met alles er op en er aan.  D66 vindt dat er niet weggekeken moet worden van de behoefte die een grote stad ook heeft,  namelijk een voldoende aanbod in coffeeshops op verschillende plekken. De markt zou zelf op basis van de vraag het aanbod moeten bepalen.  D66 is dan ook van mening dat het goed is om in deze nieuwe periode van diverse ontwikkelingen in de stad, ook deze ontwikkeling mee te laten lopen en zo Zwolle tot een volwassen stad uit te laten groeien in alle opzichten!

D66 kan zich vinden in het vinden in het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de wachtlijst af te schaffen. Wel heeft de partij moeite met met de weging van de ‘vergelijkende toets’. “De manier waarop tegen deze ondernemers wordt aangekeken en de buitensporige moeite die zij moeten doen om aan de publieke én politieke opinie te voldoen, vinden wij buitenproportioneel “aldus Ilse van Hal.  Er komen verschillende taken op het bordje van de ondernemer die er wat D66 betreft niet thuishoren zoals een ‘plan van aanpak preventie verslaving’ en ‘plan van aanpak verkeer en parkeren’ opstellen. “Dit lijkt in de strijd met het voornemen van de gemeente om geen keurmerk te willen vragen” geeft Ilse aan.

Wat betreft de locaties van coffeeshops ziet D66 mogelijkheden voor vestiging op een industrieterrein. “Door het vestigen op een industrieterrein toe te staan, voldoe je aan een wens van inwoners en ondernemers. Dit scheelt veel weerstand vanuit de omgeving en er zijn niet of nauwelijks problemen met bereikbaarheid. Dat is niet te vergelijken met verkeers- en parkeerproblematiek die komt kijken bij een shop in de binnenstad” aldus Ilse. D66 is voor een afstandscriterium tot scholen voor het vestigen van coffeeshops, maar is ook van mening dat het een illusie is om te denken dat je jeugd -door het ze niet te laten zien-, kunt afhouden van onverstandige en ongezonde keuzes. D66 is er dan ook veel meer voor om in het onderwijs aandacht te besteden aan preventie en brede persoonsontwikkeling die bijdraagt aan het maken van eigen keuzes.

Tot slot is D66 van plan om een aantal moties in te dienen. Zo wil de partij een motie indienen waarin ze de raad vragen het voorstel te steunen om aan het landelijk experiment deel te nemen. Hierbij wordt wel aan het college gevraagd om met de plaatselijke ondernemers mee te denken over de uitvoering van het experiment. “We merken dat er een breed draagvlak is zowel in de politiek, als onder de ondernemers zelf om de legalisering aan de achterkant mogelijk te maken”geeft Ilse aan. Ook is D66 voornemens om samen met GroenLinks een motie in te dienen die de raad vraagt in te stemmen met het voorstel om de regels rondom de hoeveelheid voorraad in de shops te verruimen.  “Deze motie samen met het voorstel om het experiment gesloten coffeeshopketen aan te gaan, zouden wat ons betreft kunnen zorgen voor een situatie waarin gelijkheid voor alle ondernemers, veiligheid voor zowel de inwoners als de medewerkers en de gewenste decriminalisering en ondermijning worden tegen gegaan” aldus Ilse.

D66 vindt het belangrijk dat er voldoende coffeeshops komen in onze groter wordende stad, en dat daarbij de ondernemers kansen en de behandeling krijgen als ieder andere ondernemer in Zwolle. D66 roept het college op om mee te bewegen met hen en de inwoners van haar stad meebeweegt naar andere locaties dan tot nu het geval, bijvoorbeeld naar industrieterreinen.