Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 juni 2019

D66 wil kwetsbare gebieden beschermen tijdens de jaarwisseling

Maandag 10 juni 2019 debatteert de gemeenteraad over vuurwerk. De jaarwisseling kent vele tradities zoals opstellen van goede voornemens en het bakken van oliebollen. De gemeenteraad spreekt deze avond over een recentere, nieuwe traditie: het afsteken van consumentenvuurwerk. Sander van Dijk geeft aan in te willen zetten op realistische oplossingen voor overlast door vuurwerk.

Er is een flinke slag te maken in het terugdringen van vuurwerkoverlast.  “Vuurwerk verbieden als het niks oplost doen we niet. Vuurwerk verbieden als het daadwerkelijk bijdraagt aan bescherming van de natuur en de dieren en vermindering van letsel wel” stelt Sander.  Kwetsbare natuurgebieden,  zoals gebieden rondom kinderboerderijen en dierenpensions, kunnen ontlast worden door hier een verplichte vuurwerkvrije zone in te stellen. D66 wil zo de plekken waar vuurwerk extra onwenselijk of extra schadelijk is ontzien.

Naast deze verplichte vuurwerkvrije zones is D66 ook voorstander van het bieden van de mogelijkheid en faciliteiten om burgers met het initiatief te kunnen laten komen een vrijwillige vuurwerkvrije zone in te stellen. “Wij willen mensen niet de vrijheid ontnemen om zelf vuurwerk te mogen kopen en te afsteken. Maar de straat, de openbare ruimte, díe wordt gedeeld. Een hoog percentage van vuurwerkslachtoffers en letsel, is omstander” zegt Sander. D66 wil dat met behulp van de gemeente er veilige straten komen wanneer een meerderheid van de bewoners aangeeft deze liever vuurwerkvrij te houden. Het instellen van een vuurwerkvrije zone geldt alleen voor de openbare ruimte, en niet op eigen grond. Zo blijft de vrijheid om vuurwerk af te steken geborgd.

D66 wil met het instellen van verplichte en vrijwillige vuurwerkvrije zones het gesprek over vuurwerkgebruik uit de taboesfeer halen, en ter discussie stellen. “We zien vaak dat er een drempel is om bijvoorbeeld met buurtgenoten in gesprek te gaan over waar vuurwerk afgestoken wordt” zegt Sander. Het doel van D66 is dan ook niet het verbieden en handhaven, maar het gesprek aanwakkeren over of we consumentenvuurwerk moeten willen afsteken en hoe dit georganiseerd zou moeten zijn.

D66 staat positief tegenover het organiseren van een centrale vuurwerkshow wanneer dit bijdraagt aan minder milieu- en natuur overlast en minder letsel. Op dit moment is het effect van centrale vuurwerkshow hierop nog niet duidelijk, en D66 kijkt dan ook uit naar de resultaten van shows in andere gemeenten.

“Als D66 willen we graag de vrijheid behouden voor hen die plezier hebben in het afsteken van vuurwerk. Maar wanneer dit ingaat tegen andere belangen die belangrijk zijn en die steeds belangrijker worden: bescherming van natuur en dieren, schone lucht en gezondheid is er passend beleid nodig” stelt Sander. D66 wil met dit beleid een duurzame verandering teweeg brengen door een cultuurverandering.