Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 6 juni 2019

Koers college zet aantrekkelijkheid van Zwolle onder druk

Het college wam vandaag met de koers voor de komende vier jaar, de zogenaamde Perspectiefnota (PPN). Het eerste wat opvalt is de koers die het college vaart: wederom structurele gaten dichten met incidentele middelen en het op de rem zetten van nieuwe projecten en beleid.

Hierin herkent D66 weinig van de mooie woorden uit het coalitieakkoord waarin volop gesproken wordt van investeringen in de toekomst. Ook zien we dat er fors ingeleverd wordt op zaken die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van Zwolle en dat baart ons zorgen.

Zorgen om aantrekkelijkheid Zwolle

We zien dat Zwolle daalt op de ranglijst aantrekkelijke steden. Dat komt met name door een gebrekkig aanbod aan cultuur. Ook andere factoren zoals de schoonheid van de historische binnenstad, bereikbaarheid, groen en de diversiteit in winkelaanbod en horeca spelen een grote rol. Het college van CU, VVD, Swollwacht en GroenLinks, kiest er juist nu voor om 3 ton te bezuinigen op cultuur, niet te gaan voor een hip en eigentijds Erfgoedhotspot in de binnenstad, niet te investeren in stadsnatuur, de parkeertarieven te verhogen en de toeristenbelasting omhoog te gooien. “Wij snappen dat het geld ergens vandaan moet komen, maar als je de aantrekkelijkheid van de stad hoog wilt houden, kun je zeker vraagtekens plaatsen bij deze keuzes,” aldus Sonja Paauw (Fractievoorzitter).

Wat dan wel?

Makkelijker gezegd dan gedaan. Want hoe dan wel? D66 wil juist wel investeren in de aantrekkelijkheid van de stad, in vernieuwing en wil het bestaande beleid goed onder de loep nemen. Daarnaast willen we een stevige impuls geven aan de cultuuromslag die nodig is binnen de gemeentelijke organisatie. “Afdelingen weten van elkaar vaak niet waar ze mee bezig zijn en dat zorgt voor veel onnodig werk. Ook belemmert dit het bereiken van doelen. Het beleid moet beter gaan overeenstemmen met de uitvoering en er kan efficiënter gewerkt worden. Dat zou maar zo geld kunnen opleveren.” Ook zijn we erg benieuwd of het investeringsfonds waar in het coalitieakkoord over gesproken wordt al enige vorm heeft gekregen. Hier lezen we in de PPN niks van terug.

De gehele Perspectiefnota 2020-2023 vind je hier: perspectiefnota-2020—2023