Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 juni 2019

Op de bres voor bomen

Maandag 17 juni dient onze fractie samen met de fracties van PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en CDA een motie in met als doel het beter beschermen van bomen op bouwplaatsen. Na een rapport van Zwolle Groenstad dat de gemeenteraad ontving, vinden we het tijd dat het college actie neemt. We vragen het college in te gaan op de constatering van Zwolle Groenstad dat er veel bomen beschadigen en sneuvelen tijdens bouwwerkzaamheden en om de nodige maatregelen te treffen.

D66 vindt het belangrijk dat er in Zwolle veel verschillende en sterke bomen zijn. Bomen dragen bij aan de leefbaarheid van de stad, helpen tegen hittestress en spelen een belangrijke rol voor de natuur in Zwolle.  Zwolle Groenstad heeft geconstateerd dat bomen tijdens bouwwerkzaamheden structureel beschadigd raken en nauwelijks worden beschermd. Volgens hen ontbreken toezicht en handhaving vanuit de gemeente en vindt er geen financiële compensatie plaats die recht doet aan de beschadigingen. In haar rapport noemt zij een aantal voorbeelden waaronder het terrein van voormalig ziekenhuis de Weezenlanden, de Meppelenstraatweg, Gasthuisplein en Händellaan. Wij roepen het college op om dit najaar met informatie te komen over de stappen die zij gaat nemen.

De motie >