Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 6 juli 2019

D66 Zwolle wil boom opzetten over aanleg van Zwols bouwbos

De fractie van Zwolle pleit maandag in de laatste gemeenteraad voor het zomerreces voor de aanplant van een nieuw Zwolse bos. Met een eigen productiebos vergroen je de stad, reduceer je CO2-uitstoot en heb je een zeer bruikbaar en duurzame grondstof voorhanden om woningen mee te bouwen.

D66 Zwolle ziet in aanleg productiebos een win-win scenario

Waar Zwolle momenteel met twee grote problemen kampt, namelijk een woningtekort en klimaatveranderingen, ziet D66 kansen voor de aanplant van een productiebos met snelgroeiende bomen in de stad. Volgens raadslid David Hof is het een win-win situatie. “Er is in Zwolle een tekort aan woningen die we snel willen oplossen door nieuwe huizen te bouwen. Maar het gebruik van beton heeft een negatief effect op de ook zeer belangrijke ambitie om de CO2-uitstoot in de stad terug te brengen. Door hout te gebruiken in plaats van beton heb je een grondstof in huis waarmee je hoogwaardige huizen kunt bouwen, zelfs hoogbouw. En het bos draagt bij aan het terugdringen van CO2-uitstoot en heeft bovendien een klimaatregulerend effect.”

D66 Zwolle vraagt college om met een voorstel te komen

D66 dient daarom maandag 8 juli 2019 een motie in waarin het college wordt gevraagd om te onderzoeken wat de effecten van een dergelijk productiebos met snelgroeiende bomen zou zijn en er voor de behandeling van de begroting voor 2020 met een voorstel te komen.

Lees ook:
Energietransitie en klimaatactieve stad
Meer actie nodig in plan van aanpak energietransitie