Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 1 september 2019

De natuur zelf overtreedt nooit haar eigen wetten

De beantwoording van de vragen die D66 samen met PvdA, SP en CDA stelde naar aanleiding van het illegale bruiloftsfeest in een natuurgebied roepen veel vragen op over verantwoordelijk bestuur, het handhavingsbeleid en de kennis over natuur bij de gemeentelijke organisatie. “Dat VVD wethouder De Heer aanwezig was op een illegaal feest in een natuurgebied getuigt niet van grote betrokkenheid bij onze Zwolse natuur. Hij geeft zelf aan dat het niet slim was, maar kiest vervolgens voor een “gesprek” achteraf met het overtredende bruidspaar in plaats van hardere maatregelen. In het kader van verantwoordelijk bestuur, roept dit vragen op waar we graag de wethouder over zouden horen in een debat,” aldus Sonja Paauw, fractievoorzitter en woordvoerder natuur van D66 Zwolle.

Integere overheid

Wat D66 belangrijk vindt is dat de gemeentelijke organisatie weet hoe zij haar toezicht en handhavingsrol op een goede manier uit moet voeren. Dat dit beter kan is in dit geval een understatement en vraagt om maatregelen,” aldus Sonja. De afdeling Toezicht en Handhaving was niet op de hoogte van hun eigen bevoegdheden en had onvoldoende kennis over de manier waarop toezicht en handhaving uitgevoerd zou moeten worden, blijkt uit de beantwoording. “Het is teleurstellend dat het college zelf geen leerpunten en maatregelen benoemt in haar beantwoording en ook dit roept de vraag op of het college zich verantwoordelijk genoeg opstelt en genoeg doet om ervoor te zorgen dat ambtenaren hun werk op een integere manier, zonder last of ruggespraak kunnen uitvoeren.”

Eerlijke handhaving

Ook vraagt de D66 fractie zich af of een “gesprek” achteraf gebruikelijk is. “Als je te laat bent bij de parkeerautomaat krijg je al een forse boete, maar in dit geval kiest de gemeente voor “een gesprek” zoals het college in haar beantwoording laat weten. Wij zijn daarom benieuwd of dit past binnen de handhavingsstrategie. Of had de gemeente als eigenaar van de grond ook aangifte kunnen doen? En waarom heeft zij dit dan niet gedaan? Was dat omdat de wethouder aanwezig was? Twee weken eerder ontruimde de politie wel een ander feest in het Westerveldse bos. De politie heeft aan de Boa’s aangegeven dat er een wethouder aanwezig was, waarom deed zij dat? Doet dat er dan toe?

Versterken uitvoering natuurbeleid

Verschillende keren vroeg D66 (samen met PvdA en SP) om meer inzet voor natuur.  ”Elke keer weer blijkt dat er te weinig kennis is over natuur: denk aan de beschadigde bomen op bouwterreinen en de uitvoering van het maaibeleid waarbij onlangs nog een bijzondere vogel (Karekiet) weggejaagd werd. Nu antwoordt het college in deze zaak dat achteraf getoetst wordt of er schade aan de natuur is aangebracht. “Dan moet je wel inzicht hebben in de planten en dieren die er voordat het feest plaats vond leefden, anders is toetsing achteraf nogal moeilijk.” D66 vindt dat er nu echt actie genomen moet worden en dat het natuurbeleid ook in de praktijk pro-actief en beter uitgevoerd moet worden. Zij vraagt het college wederom om de kennis en capaciteit bij de gemeentelijke organisatie ten behoeve van de natuur te versterken, niet alleen op de afdeling ecologie, maar in de hele organisatie.

De verschillende afdelingen bij de gemeente hebben onvoldoende kennis en bewustzijn als het gaat om natuur horen we ook van natuurorganisaties en betrokken inwoners. Juist nu dat zo ontzettend hard nodig is. We hopen dat wat er nu gebeurd is bij de Noorderkolk leidt tot flinke verbetering,” aldus Sonja.

Wat D66 betreft komt er een debat waarin het college antwoord geeft de vragen en dan horen we graag van het college met welke leerpunten en verbetermaatregelen zij komt. Samen met de andere oppositiepartijen (SP, CDA en PvdA) en GroenLinks en ChristenUnie nemen we hiertoe het initiatief.

Het debat vond plaats op 2 september. Het college heeft aangegeven Toezicht en Handhaving en de bescherming van de natuur te verbeteren en komt dit najaar met plannen. Wethouder De Heer bleef er bij dat Toezicht en Handhaving onafhankelijk werkt en dat hij niet wist dat het om een natuurgebied ging. Daarnaast liet hij blijken dat hij zich ervan bewust is dat hij als wethouder een voorbeeldfunctie heeft en dat hij in die rol altijd alert moet zijn op zijn onafhankelijke positie.