Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 september 2019

Laat inwoners meebeslissen over monumentenlijst

Zwolle kent honderden prachtige gebouwen waarvan een deel zo bijzonder is dat de gemeente ze op de gemeentelijke monumentenlijst zet. Vandaag, tijdens open monumenten dag, staan die speciale bouwwerken in de schijnwerpers. D66 is blij dat er zo veel aandacht is voor het historische karakter van de stad, maar zou graag zien dat ook inwoners invloed hebben op de samenstelling van de gemeentelijke monumentenlijst. De partij roept het college daarom in een motie op om Zwollenaren uit te nodigen zelf gebouwen aan te dragen als gemeentelijk monument.

In april voegde Zwolle weer ruim vijftig nieuwe gebouwen toe aan de gemeentelijke monumentenlijst. De gebouwen komen op de lijst nadat een commissie van deskundigen kandidaten ze aandraagt en het college van B en W een finaal akkoord geeft. In 2007 ging dat eenmalig anders. Aangespoord door een initiatiefvoorstel van D66, SP, Swollwacht en PBZ, werden Zwollenaren actief opgeroepen om zelf met kanshebbers te komen. Het bleek een gouden zet, want er werd massaal op gereageerd. Ondanks het succes is deze vorm van burgerparticipatie bij een eenmalige actie gebleven.

D66-raadslid David Hof en D66-burgerraadslid Sander van Dijk vinden het belangrijk dat inwoners betrokken zijn en zich betrokken weten bij het op historische waarde schatten van en prioriteren tot het beschermen van gebouwen. David en Sander: “Wat in 2007 tot heel veel bijzondere inzendingen leidde, zou wat ons betreft best nog eens herhaald worden. De aanwijzingsprocedure zou je dan zo moeten inrichten dat de selectiecommissie kandidaten krijgt aangeboden door zowel het adviesbureau als inwoners. En als blijkt dat het ook nu weer succesvol is zou je het wat ons betreft ook vaker zo kunnen doen.”