Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 september 2019

Liever hoogwaardige hoogbouw in de stad dan meer stenen in waardevolle groene stadsranden

Dat er meer nieuwe huizen nodig zijn om iedereen die in onze mooie stad wil wonen te kunnen huisvesten, staat als een paal boven water, zo vindt D66. Maar de geplande nieuwbouw laten we liever in het stedelijk gebied plaatsvinden dan in de groene stadsrand. D66-raadslid David Hof deed maandagavond tijdens het raadsdebat over de zogeheten Ontwikkelstrategie Wonen een pleidooi voor een update van de eisen voor hoogbouw.

Focus op verdichting

“Aangezien wonen in de stad steeds populairder wordt, is de keuze om een omslag te maken van 50% urbaan en 50% suburbaan naar 60/40 volgens ons een juiste richting. Deze focus op verdichting biedt de mogelijkheid voor het ontstaan van echt stedelijke leefgebieden.” D66 realiseert zich dat meer bouwen in het stedelijk gebied ook weer haar eigen uitdaging kent. “Door in reeds bebouwd gebied woningen toe te voegen, neemt de druk op de al aanwezige infrastructuur toe. Ook bestaat er de mogelijkheid dat verdichting gaat bijten met de ambities op het gebied van natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie”, zo somde David op om vervolgens de wethouder te vragen hoe hij naar dit spanningsveld kijkt.

Hoogbouw een goede mogelijkheid om meer woningen binnen bestaand bebouwd gebied te realiseren

Wat betreft de verdichting ziet D66 in hoogbouw een goede mogelijkheid om meer woningen binnen bestaand bebouwd gebied te realiseren. De huidige kaders waarbinnen de gemeente hoogbouw beoordeelt stammen uit 2005 en David liet maandag tijdens het debat dan ook weten uit te kijken naar de nieuwe omgevingsvisie waarin ook voor hoogbouw ruimte zal zijn.

Visie voor huisvesten van studenten ontbreekt

David brak verder een lans voor studenten. “Wat ons betreft ontbreekt er toch nog wel duidelijk een visie op het huisvesten van studenten: de vraag naar kamers is groot en tegelijk is er in veel wijken een zekere huiver tegenover studentenhuizen. Tegelijkertijd passen in Zwolle wonende studenten goed bij het karakter van de stad en dragen zij bij aan de stedelijke cultuur die Zwolle voor velen zo aantrekkelijk maakt”, zo zei hij.

Aandacht voor doelgroep beschermd wonen

Ook vroeg David aandacht voor de doelgroep die gebruik maakt van beschermd wonen. “Binnen de zorg is er een beweging van extramuralisatie gaande die de behoefte aan beschermde woonruimte in de stad alleen maar zal laten toenemen. Tegelijk is dit ook een groep waar vaak moeilijk woonruimte voor gevonden wordt. Hoe verhoudt de groeiende vraag vanuit beschermd wonen zich tot de hier voorliggende ambities?”, wilde David van de wethouder weten. En hij voegde daaraan toe: “Gaan wij in de niet al te verre toekomst niet overvallen worden door een steeds grotere vraag naar beschermd wonen? Het valt te verwachten dat een toename van de vraag naar beschermd wonen terechtkomt bij de sociale huur. Hoe wordt op de toename van deze kwetsbare groep geanticipeerd?”

David sloot af door te zeggen dat het fijn is om in Zwolle te wonen. “Laten we hopen dat met deze strategie Zwolle blijft staan als een huis.”