Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 11 oktober 2019

Geen vervuild slib in Zwolse gemeentegrond

De bevindingen van inwoners uit Zwolle Zuid dat er vervuilde grond ligt in de uiterwaarden van de IJssel en die van onderzoeksjournalisten van Zembla dat er vaak vervuilde grond gestort wordt om plassen te ontdiepen vormen aanleiding voor Eildert Noorda van GroenLinks en Sonja Paauw van D66 om vragen te stellen aan het college. Er liggen plannen om ook in Zwolle zandwinningen te ontdiepen met bagger van buiten de gemeentegrens, hoe veilig is dat eigenlijk voor de gezondheid van mens, dier en de natuur?

Afgelopen maand heeft een  inwoner van Zwolle Zuid bij de voormalig zandwinplas in de uiterwaarden van de IJssel de bevinding gedaan dat er vervuilde grond gestort is. Dit ondanks dat eerder was aangegeven door de Omgevingsmanager Ruimte voor de Rivier dat er uitsluitend schone gebiedseigen grond gestort zou worden. Asbest, plastic, puin en hoogovenslakken werden aangetroffen. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er vuile rommel is gestort in de zandwinplas Scheller- en Oldeneler Buitenwaarden, zorgt de aangetroffen rommel voor twijfel over de herkomst van de aangebrachte grond.

Niet alleen onderzoeksjournalisten van Zembla constateerden dat 30% van de gecontroleerde ladingen bagger die in natuurplassen gestort worden niet voldoen aan de eisen, ook waterleidingbedrijven trokken onlangs aan de bel omdat het steeds lastiger wordt schoon drinkwater te leveren. GroenLinks en D66 willen helderheid!

De vragen >