Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 oktober 2019

Financiering zorg: handhaven op basis van vertrouwen

Kan Zwolle er in afdoende mate voor zorgen dat instellingen geld voor de zorg zoveel mogelijk bij de zorg terecht laten komen, en welke aanpak of instrumenten kunnen hieraan bijdragen? Over die vraag debatteert de gemeenteraad maandagavond 28 oktober. Voor D66 voert Marco van Driel het woord: “Laten we ondernemers die er alles aan doen om de kwetsbare inwoners van Zwolle te ondersteunen beschermen, maar keihard optreden tegen de zorgcowboys die het alleen maar doen vanuit een interessant verdienmodel.”

Aanleiding voor het debat

De aanleiding voor het debat is het faillissement van zorgorganisatie WZCO dat vanwege onvoldoende cliënten en te hoge woonlasten het hoofd niet meer boven water kon houden. De woonruimtes waar cliënten konden wonen, kostten WZCO meer dan dat ze er voor terugkregen. Reden voor de Zwolse gemeenteraad om te bespreken welke opties de gemeente Zwolle heeft om te achterhalen of om te zorgen dat geld voor zorg ook daadwerkelijk op de juiste manier wordt gebruikt.

Zorgfraudeurs lijken in sommige gevallen vrij spel

Zoals WZCO zijn er meer voorbeelden. Zorgfraudeurs lijken in sommige gevallen vrij spel te hebben in wat de keerzijde van een geliberaliseerde zorgmarkt is als niet goed wordt gestuurd en gehandhaafd én het sociaal domein daarmee een booming businessmodel maakt, zo betoogt D66 burgerraadslid Marco van Driel maandagavond. “De cliënt is alleen uiteindelijk de dupe van het systeem, want: geld wordt misbruikt, wachtlijsten lopen op, huurprijzen zijn torenhoog en cliënten krijgen niet de zorg die nodig is. Met alle schrijnende gevallen van dien.”

Ondernemers die er alles aan doen om de kwetsbare inwoners van Zwolle te ondersteunen

Maar volgens Marco zijn er gelukkig ook ondernemers die er alles aan doen om de kwetsbare inwoners van Zwolle te ondersteunen. “We kennen ze, spreken ze regelmatig en werken er hard voor. Ze doen het werk vanuit bezieling, zijn intrinsiek gemotiveerd, streven naar maatschappelijke meerwaarde en helpen cliënten te herstellen en participeren. Een groot goed. Laten we hen beschermen, maar keihard optreden tegen de zorgcowboys die het alleen maar doen vanuit een interessant verdienmodel.”

Basis van vertrouwen

D66 is dan ook blij dat dit college ervoor kiest om het proces van handhaving in te steken op basis van vertrouwen en gericht op de transformatie. En niet zoals het Twents barrièremiddel enkel insteekt op rechtmatigheid, het bestuur en de organisatie èn het übergrondig toetsen van àlle organisaties. Zwolle controleert en handhaaft wel, maar doet dat op basis van preventief onderzoek, steekproeven en fraudesignalen.

Lees ook:
Zorg voor de toekomst in het sociaal domein
Zorgen om zorg in Zwolle