Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 november 2019

Vul het Stadsontwikkelfonds als uitnodiging naar inwoners

Juist in een tijd dat er minder geld is en de stad zich in razend tempo ontwikkelt, is het enorm belangrijk dat er ruimte blijft voor initiatieven uit de stad. Om die burgerinitiatieven te stimuleren heeft de gemeente Zwolle een zogeheten Stadsontwikkelfonds, een pot met geld specifiek voor dit soort projecten. Maar in de loop der jaren is dat fonds bijna uitgeput. D66 en PvdA willen dat het college het beschikbare bedrag in 2020 verhoogt met 5 miljoen euro.

Het Stadsontwikkelfonds heeft zich in de loop der jaren bewezen als een belangrijke aanjager voor initiatieven uit de stad. Het schept creativiteit om in te spelen op veranderingen die te maken hebben met belangrijke zaken zoals klimaat, energie en voedsel. Oplossingen voor die urgente onderwerpen kan een overheid niet alleen bedenken, daar zijn ideeën van inwoners en organisaties voor nodig. De bodem van het fonds is echter in zicht en we willen juist veel mogelijkheden voor Zwollenaren met waardevolle plannen. De fracties van D66 en PvdA willen dan ook dat er opnieuw voldoende geld wordt geoormerkt voor initiatieven die voldoen aan de criteria voor een bijdrage uit het Stadsontwikkelfonds. Daarvoor is een eenmalige toevoeging van 5 miljoen euro nodig. Het gaat om geld dat nu nog in de begroting zit onder het kopje Reserve Incidentele Bestedingen. Met het overhevelen naar het fonds doe je als gemeente een uitnodiging naar de inwoners.

De beide partijen dienen vrijdag tijdens de begrotingsbehandeling een amendement in om het Stadsontwikkelfonds aan te laten vullen. D66-raadslid Mark Oldengarm: “Initiatieven en projecten die een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de stad zijn goud waard voor Zwolle. Juist in een tijd van financiële druk en transitie is ruimte voor initiatieven uit de stad van groot belang. Door daar specifiek geld voor te oormerken, laat je zien dat je als stad dat soort initiatieven stimuleert.”

Helaas stemde een meerderheid van de raad tegen ons voorstel tijdens de begrotingsbehandeling.

Lees ook:
Initiatiefrijke creatieve stad. D66 krijgt het voor elkaar!
Een initiatiefrijke creatieve stad: flyer D66 bereikt het