Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 november 2019

Maak vaart met concrete maatregelen om mobiliteit in Zwolle te verbeteren

Zwolle is een stad waar mobiliteit een belangrijke rol speelt. Denk aan het feit dat we een fietsstad pur sang zijn (geen stad kent meer fietsbewegingen per inwoner), we het drukste treinstation van Overijssel hebben en we met de A28, N50 en N35 belangrijke autowegen hebben die de stad verbinden. Om klaar te zijn voor de mobiliteit van de toekomst, presenteerde het college onlangs de Mobiliteitsvisie 2020-2030. Namens D66 deelde burgerraadslid Alex van Dijk zijn kijk op deze visie. Hieronder een aantal van de punten die hij maandagavond 18 november in de gemeenteraad aanstipte.

Mobiliteit is actueel. Kijk alleen maar naar de huidige stikstofdiscussie. Alex vaagt in zijn bijdrage aandacht voor dat knellende probleem en roept op tot concrete maatregelen. “In de visie lezen we dat Zwolle onder de geldende EU-normen voor fijnstof wil blijven en doorgaand en ander autoverkeer in en rond het centrum wil terugdringen. Daarnaast moet Zwolle-breed de verkeerdruk worden beperkt, wordt er optimaal ingezet op ruimtegebruik en moet de leefomgeving en gezondheid van de inwoners verbeterd worden. Allemaal erg positief, maar we lezen niks concreets! Bijvoorbeeld over het autoluw maken van de binnenstad, het verlagen van de maximum snelheid op de binnensingel naar 30 km en het verlagen van de snelheid op de IJsselallee en de Ceintuurbaan naar 50 km.”

De Mobiliteitsvisie biedt ook ruimte aan elektrisch vervoer en de ambitie is om vraaggestuurd in te zetten op 200 nieuwe laadpalen. Maar, zo stelt Alex in zijn betoog, de manier waarop aanvragen voor deze palen verloopt in Zwolle kan een stuk beter. “Zo zou de gemeente zich passief opstellen, wordt er onvoldoende meegedacht, nemen aanvragen erg veel tijd in beslag of worden ze afgewezen. D66 hoopt dat er een snelle oplossing wordt geboden.”

Stadslogistiek is tot slot een belangrijk instrument om auto’s uit de binnenstad te weren en het leefklimaat te verbeteren. Zo loopt er in Zwolle onder meer een proef met cargo e-bikes die als alternatief voor voertuigen op fossiele brandstof kunnen dienen. Alex kwam daar ook nog even op terug in zijn bijdrage. “We horen hier weinig over maar kan de wethouder al resultaten van deze pilot delen en de mogelijke vervolgstappen?” Ook vroeg hij de wethouder naar de stand van zaken van de ambitie om in 2022 de eerste stadshub te realiseren. “Dat is al over 2 jaar. Kan de wethouder aangeven welke stappen er inmiddels genomen zijn en of we hierin nog op schema liggen?”

Lees ook:
D66 ziet kansen voor gebiedsontwikkeling Zwartewaterzone
Fiets, auto en openbaar vervoer