Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 december 2019

Actie tegen sloop karakteristieke villa Terborchstraat 13

Maandag 16 december ligt er een besluit voor aan de gemeenteraad om in te stemmen met sloop van Terborchstraat 13, een oude karakteristieke kantoorvilla uit de 19e eeuw. Doel van sloop is de realisatie van een nieuw gebouw met als functie woonstudio’s voor mensen met geheugenproblematiek. Hoewel niet tegen de woonzorgcombinatie, is D66 samen met PvdA, CDA, SP tegen sloop van dit waardevolle gebouw. Zij vragen om debat in de raad met als doel behoud van het pand.

Hoewel de kantoorvilla op de lijst met cultuurhistorisch waardevolle gebouwen staat, die is opgenomen in het bestemmingsplan met als doel deze te behouden, lijkt sloop toch te kunnen. “Dat verbaast onze fractie zeer. De historische binnenstad is in allerlei opzichten ontzettend belangrijk voor Zwolle, dat we die dus niet goed kunnen beschermen frustreert enorm,” aldus fractievoorzitter Sonja Paauw.

D66 is niet alleen dat we weer een historisch waardevol pand dreigen te verliezen, maar ook de manier waarop ontstemt de fractie. Doordat het college kiest voor een coördinatiebesluit, ontneemt zij inwoners de mogelijkheid om makkelijk bezwaar te maken.

Genoemde partijen agenderen het besluit voor een informatieronde zodat mogelijkheden om het pand te behouden overwogen kunnen worden.