Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 januari 2020

MPV: creëer inzicht in maatschappelijke bijdrage vastgoed en grond

Afgelopen maandag stemde de gemeenteraad over de Nota van Uitgangspunten Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2020. Voorafgaand aan deze avond is er een debat gehouden over de zogeheten MPV. De vraag die centraal stond in het betoog van Mark Oldengarm hield, was hoe we als gemeente ons grondbedrijf en vastgoedbeleid kunnen inzetten om maatschappelijke doelen te realiseren. Want ook vastgoed en grond worden beïnvloed door gemeentelijk beleid. Nu is in de nota vooral vastgelegd hoe we omgaan met financiën en risico’s. Maar omdat vastgoed en grond een grote impact hebben op milieu, gaan wat D66 betreft de KEC-doelen (Klimaatadaptief, Energieneutraal en Circulair) een veel belangrijker rol spelen in de MPV.

“D66 wil inzicht hebben in de integrale maatschappelijke bijdrage die vastgoed en grond leveren aan Zwolle.” – Mark Oldengarm, raadslid

Met een college dat volgens het coalitieakkoord de duurzame groei / ontwikkeling van de stad centraal stelt, is D66 van mening dat de MPV een integrale maatschappelijke bijdrage moet leveren aan de stad. Dat moet dan ook in de uitgangspunten verwoord gaan worden. Samen met Mart Oude Egbrink van PvdA werd geprobeerd om tot een onderzoek te komen naar hoe vastgoed en grond deze integrale maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Want, zo zegt Mark Oldengarm: ‘Dat meer duidelijkheid voor de gemeente in waar ze zich op richt, voor marktpartijen wat ze kunnen verwachten en voor de politiek om dat vervolgens te kunnen controleren.’

Na een lang debat bleek er een meerderheid in de raad voor het daadwerkelijk onderzoeken van deze mogelijkheid. Hoe dat er dan precies uit moet zien is een volgende stap. Wethouder De Heer zei toe dat hij met een opzet naar de raad komt. Wij hebben aangegeven dat we vooraf nog input willen en zullen leveren aan die opzet. Wat ons betreft komen de uitkomsten van het onderzoek als opinienota naar de raad. Dan kunnen we de verschillende opties nog eens goed bespreken voor we er over besluiten.