Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 januari 2020

Sociale veiligheid maak je samen met inwoners

Maandag 27 januari debatteerde de Zwolse gemeenteraad over Toezicht en Handhaving. Sonja Paauw voerde namens D66 Zwolle het woord. “Een veilige en vrije stad bereik je alleen met goed opgeleide toezichthouders die in verbinding staan met de mensen in de stad, de politie en andere organisaties zoals jeugdwerk.” De visie die het college voorlegt, is erg algemeen en roept nog veel vragen op. D66 wil dat het college met een visie op de uitvoering komt en een goede onderbouwing.

Mensen betrekken

De wijkgerichte richting die het college voorstelt is een richting waar D66 zich goed in kan vinden. Daarbij zal de gemeente, met als uitgangspunt het buurt-voor-buurt onderzoek en feitelijke data, ook de mensen zelf de gelegenheid moeten geven om mee te praten en zelfs mee te doen. Dat betekent ook dat zij op een makkelijke manier zonder drempels de mensen van Toezicht en Handhaving moeten kunnen bereiken. 24 Uur per dag. Technologieën zoals apps kunnen hier goed bij helpen en D66 stelt voor om dit met inwoners te ontwikkelen.

Ambtenaren in Zwolle aanwezig

Ambtenaren zouden meer achter hun bureau vandaan moeten komen. Ook ambtenaren zijn de oren en ogen van de stad en zouden in contact met Toezicht en Handhaving moeten staan. De informatiepositie van de gemeente is van wezenlijk belang voor het behalen van haar doelen. Politie, sociaal wijkteam, bouwtoezicht, horecatoezicht, enzovoort. Om bijvoorbeeld ondermijning goed aan te pakken moet je elkaar kennen en informatie uitwisselen. Het is dus ontzettend belangrijk dat mensen makkelijk in contact met elkaar kunnen komen. En dat alle relevante netwerkpartners betrokken worden en samen – in een convenant – afspreken hoe Zwolle de doelen gaat behalen.

Visie op uitvoering nodig

Wat is de visie van de wethouder op de operationalisering? Dit ontbreekt volledig in de nota die voorligt. Het succes van de visie staat of valt met een goede visie op de uitvoering. Hoe zijn informatiestromen gestroomlijnd tussen alle netwerkpartners? Hoe organiseren we Toezicht en Handhaving? Hoe zorgen we ervoor dat die informatie-uitwisseling gebeurt op zo’n manier dat de privacy van mensen beschermd is? Wie voert daar de regie op? Wie voert de regie in de wijk? Hoe organiseren we het intern en hoe kunnen we versnippering van informatie tegengaan? D66 vraagt de wethouder om duidelijkheid.

Het wapen van toezicht en handhaving is ‘sociale vaardigheid’

Het geweldsmonopolie ligt bij de politie en niet bij Toezicht en Handhaving. Op het moment dat er geweld nodig is, is het een zaak van de politie. Het beste wapen van de mensen bij Toezicht en Handhaving zijn dus hun sociale vaardigheden. Uitbreiding van hun toerusting met pepperspray of stokken vinden wij niet passen bij hun taak. Niet iedereen is daarom geschikt om Toezicht en Handhaving te doen. D66 ziet graag dat de mensen die bij Toezicht en Handhaving werken, mensen zijn met hart voor Zwolle, die de feestjes hier ook leuk vinden, die trots zijn op de stad en de mensen en die met liefde de stad in goede banen leiden. Praatjes maken in de stad, mensen kennen. Geen of weinig wisselingen is ontzettend belangrijk bij deze taak. Goede opleiding ook.

Mensen bij Toezicht en Handhaving moeten ook het gevoel hebben dat zij voldoende achterwacht hebben. Dat betekent ook dat er lokaal mensen nodig zijn met wie zij contact hebben. Mensen van de politie.

Lees ook:
De natuur zelf overtreedt nooit haar eigen wetten