Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 12 februari 2020

D66 Zwolle stelt vragen over loden waterleidingen in scholen

Op verschillende scholen in Utrecht zijn recent loden waterleidingen aangetroffen. Die pijpen kunnen ernstige schade voor de gezondheid veroorzaken. Omdat loden leidingen vaker voorkomen in gebouwen voor 1960 en de zes Utrechtse gebouwen verspreid waren over vier verschillende woonwijken, wil de fractie van D66 in Zwolle weten of  leerlingen op Zwolse scholen ook risico lopen.

Scholen hebben direct maatregelen genomen

Lood, een zwaar metaal, kan een gezondheidsrisico vormen voor jonge kinderen. De zes scholen in Utrecht waar de loden leidingen zijn aangetroffen hebben direct maatregelen genomen. Er mag geen water uit de kraan worden gedronken, alleen nog uit flessen en de ouders van de leerlingen zijn ingelicht.

Schoolgebouwen zijn voor 1960 gebouwd

De zes schoolgebouwen in Utrecht zijn voor 1960 gebouwd en liggen in vier verschillende wijken. Bij één school is vastgesteld dat loden leidingen in het gebouw de oorzaak zijn van de verhoogde concentraties, bij de andere scholen moet nog worden onderzocht of loden leidingen in of rondom het gebouw de oorzaak zijn. Waterbedrijf Vitens voert het onderzoek uit.

Lopen Zwolse kinderen ook risico op school?

Naast Utrecht doen ook de gemeenten Rotterdam en Amsterdam onderzoek naar loden leidingen in scholen en kinderdagverblijven. De vraag is of Zwolse kinderen ook risico lopen en Zwolle dus ook soortgelijk onderzoek zou moeten doen.

Uit een rapport van de Gezondheidsraad in november 2019 kwamen nieuwe wetenschappelijke inzichten over loden binnenleidingen naar voren: lood blijkt schadelijker dan gedacht. Dit geldt vooral voor kinderen tot 8 jaar, bij wie lood invloed kan hebben op de hersenontwikkeling. Een verlaagd IQ, concentratieproblemen en gedragsproblemen behoren tot de mogelijke gevolgen.

D66 stelt schriftelijke vragen aan wethouder

D66 stelt daarom schriftelijke vragen aan de wethouder. Fractievoorzitter Sonja Paauw wil weten in hoeverre Zwolse scholen binnen de risicogroep vallen en of het college bereid is om in Zwolle, net as in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam, onderzoek te doen en eventueel maatregelen te treffen.

Lees ook:
Nieuw leven voor na-oorlogse scholen
Oproep aan schoolbesturen om passend onderwijs hoogbegaafde kinderen samen te organiseren