Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 18 februari 2020

Waarom een meldpunt ondermijning voor burgers een slecht idee is

Veel gemeenten in Nederland hebben te kampen met toenemende criminaliteit en met name als het om ondermijning gaat, wordt er hard gewerkt aan het indammen van deze negatieve tendens. In Zwolle is dat niet anders. Naast de inzet van politie (die vanwege Rijksbezuinigingen moet roeien met de riemen die het heeft) en zorg- en welzijnswerkers in de wijk, is daar ook een rol weggelegd voor de gemeentelijke ambtenaren van toezicht en handhaving. Deze zogeheten boa’s zijn de ogen, oren en voelsprieten van de samenleving. Een belangrijk wapen dus in de strijd tegen criminaliteit en ondermijning in de woonwijk.

Kliklijn is een slechte weg om in te slaan

Maar in Zwolle is er door de ChristenUnie een motie ingediend die de afdeling toezicht en handhaving op een niet alledaagse manier zegt te willen ondersteunen, namelijk door het instellen van een meldpunt voor burgers die ‘opmerkelijke zaken’ zien waarvan zij vermoeden dat het ‘niet in de haak’ is. Als D66 fractie kunnen we niet duidelijk genoeg onderstrepen dat dit een slechte weg is om in te slaan. Naast het feit dat ‘opmerkelijke zaken allang bij de politie gemeld kunnen worden (ook anoniem), zet het de deur open voor willekeur en discriminatie.

Risico op discriminatie ligt op de loer bij gemeentelijke kliklijn

Het vraagt nogal wat om een meldpunt zodanig te organiseren dat de informatie en organisatie na binnenkomst goed gestroomlijnd is en juridisch houdbaar mocht er echt iets aan de hand zijn. En wie weet er nou wat ondermijning precies is en hoe je dat kunt herkennen? Bovendien moet je je afvragen of je in een samenleving wilt leven waarin burgers elkaar op zo’n manier in de gaten houden. Het meldpunt als kliklijn? Daarbij komt nog dat het risico op discriminatie op de loer ligt.

Politie is er voor de veiligheid

De bal ligt nu bij het college en alle partners die vanuit hun professionaliteit voor die veilige en leefbare stad zorgen om dat samen goed te organiseren. De politie is er voor de veiligheid, het geweldsmonopolie ligt bij hen. Toezicht en handhaving zorgt voor sociale veiligheid. Beide hebben elkaar nodig voor optimale leefbaarheid. Sociale vaardigheden zijn voor beide ontzettend belangrijk. Omdat we zien dat het van belang is voor dit soort taken om de mensen in de gemeente te kennen, pleiten wij voor professionele mensen bij toezicht en handhaving. Mensen met hart voor Zwolle, professionals die de feestjes hier leuk vinden, die trots zijn op de stad en de Zwollenaren en die met liefde de stad in goede banen leiden. Praatjes maken, mensen kennen en geen of weinig wisselingen is ontzettend belangrijk bij deze taak. Goede opleiding ook. Kortom een positieve insteek die uitgaat van vertrouwen in mensen, zonder naïef te zijn.

Lees ook:
Sociale veiligheid maak je samen met inwoners
Veiligheid is meer dan het terugdringen van incidenten